Giải câu 4 bài 5: Nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 20 SGK)

Lấy bao nhiêu phần khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon ? Nguyên tử khối là gì ?

Bài làm:

Người ta quy ước lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị đo khối lượng nguyên tử.

Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021