Giải bài 27 hóa học 8: Điều chế khí oxi Phản ứng phân hủy

  • 1 Đánh giá

Oxi có rất nhiều trong không khí. Có cách nào tách riêng được khí oxi từ không khí không ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 27: Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy . Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

  • Trong phòng thí nghiệm, oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và kém bền với nhiệt như KMnO4 và KClO3.

2KClO3 →(to) 2KCl + 3O2

KMnO4 →(to) K2MnO4 + MnO2 + O2

2. Sản xuất khí oxi trong công nghiệp

  • Trong công nghiệp, oxi được sản xuất từ không khí (chưng cất phân đoạn không khí lỏng) và từ nước (điện phân nước).

3. Phản ứng phân hủy

Định nghĩa:

  • Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.

Ví dụ minh họa:

2KClO3 →(to) 2KCl + 3O2

KMnO4 →(to) K2MnO4 + MnO2 + O2

CaCO3 →(to) CaO + CO2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 : Trang 94 sgk hóa 8

Những chất nào trong số những chất sau được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm :

a) Fe3O4 ;

b) KClO3 ;

c) KMnO4 ;

d) CaCO3 ;

e) Không khí ;

g) H2O.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 : Trang 94 sgk hóa 8

Sự khác nhau về điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 : Trang 94 sgk hóa 8

Sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp ? Dẫn ra hai thí dụ để minh họa.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 : Trang 94 sgk hóa 8

Tính số gam Kali clorat cần thiết để điều chế được :

a) 48 g khí oxi ;

b) 44,8 lít khí oxi (đktc).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 : Trang 94 sgk hóa 8

Nung đá vôi CaCO3 được vôi sống CaO và khí cacbonic CO2.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b) Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng hóa học nào ? Vì sao ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 : Trang 94 sgk hóa 8

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng O2 oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao.

a) Tính số gam sắt và oxi cần dùng để điều chế được 2,32g oxit sắt từ ?

b) Tính số gam kali penmanganat KMnO4 cần dùng để có được lượng oxi dùng cho phản ứng trên, biết rằng khi nung nóng 2 mol KMnO4 thì thu được 1 mol O2.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 27 : Điều chế khí oxi- Phản ứng phân hủy


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021