Giải câu 2 bài 27: Điều chế khí oxi Phản ứng phân hủy

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 94 sgk hóa 8

Sự khác nhau về điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành ?

Bài làm:

Trong phòng thí nghiệm:

Nguyên liệu: các chất giàu oxi và kém bền với nhiệt như KMnO4, KClO3

Sản lượng: nhỏ, đủ để làm thí nghiệm.

Giá thành: cao do hóa chất cần thực hiện cho thí nghiệp đắt.

Trong công nghiệp

Nguyên liệu: có sẵn trong tự nhiên nhiên : không khí, nước

Sản lượng: sản lượng lớn

Giá thành: thấp do không khí và nước là hai nguồn nguyên liệu dồi dào và có sẵn.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021