Giải bài 39 hóa học 8: Bài thực hành 6 Tính chất hóa học của nước

 • 1 Đánh giá

Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. KhoaHoc chia sẻ tới các bạn Bài thực hành 6 - Tính chất hóa học của nước . Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

Nội dung bài học gồm hai phần

 • Lý thuyết về tính chất của nước
 • Giải các thí nghiệm SGK

A. Lý thuyết

Tính chất hóa học của nước

1. Tác dụng với kim loại

 • Nước tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường như (như Na, K, Ca..) tạo thành bazơ và hidro như NaOH, KOH tác dụng với một số oxit phi kim tạo ra axit.
 • Ví dụ minh họa: 2Na + 2H2O → 2NaOH +H2

2. Tác dụng với một số oxit bazơ

 • Oxit bazơ hóa hợp với nước tạo thành bazơ. Dung dịch ba zơ làm quỳ tím chuyển thành xanh.
 • Ví dụ minh họa: CaO + H2O → Ca(OH)2

3. Tác dụng với một số oxit axit.

 • Hợp chất tạo ra do nước hóa hợp với oxit axit thuộc loại axit. Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.
 • Ví dụ minh họa: P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

B. Giải các thí nghiệm SGK

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Thí nghiệm 1: Nước tác dụng với natri

 • Quan sát hiện tượng.
 • Nêu hiện tượng xảy ra và giải thích khi cho mẩu nhỏ natri vào giấy lọc đã tẩm ướt (thêm 1 - 2 giọt dung dịch phenolphtalein)

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 2: Nước tác dụng với vôi sống CaO

 • Nêu hiện tượng xảy ra khi cho nước vào mẩu nhỏ vôi sống trong bát sứ.
 • Nhận xét và giải thích hiện tượng xảy ra

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 3: Nước tác dụng với điphotpho pentaoxit

 • Quan sát, nêu hiện tượng xảy ra.
 • Nhận xét, và giải thích hiện tượng, viết phương trình phản ứng hóa học.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 39: Bài thực hành 6: Tính chất hóa học của nước


 • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021