Giải câu 3 bài 25: Sự oxi hóa Phản ứng hóa hợp Ứng dụng của oxi

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 87 sgk hóa 8

Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn lượng khí metan CH4 có trong 1m3 khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đo ở đktc.

Bài làm:

Ta có :1 m3 = 1000 dm3 = 1000 lít.

=> 1m3 khí chứa 2% tạp chất không cháy có thể tích khí CH4 là:

VCH4 = 1000(100% - 2%) = 980 (lít).

Phương trình phản ứng hóa học :

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O.

(mol) 1 2

Vậy thể tích khí oxi cần dùng là :

= 1960 (lít).

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021