Giải câu 3 bài 9: Công thức hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 34 SGK)

Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau:

a) Canxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1Ca và 1O.

b) Amoniac, biết trong phân tử có 1N và 3H.

c) Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1Cu, 1S và 4O

Bài làm:

Công thức hóa học của

a) Canxi oxit (vôi sống): CaO. Phân tử khối : 56đvC

b) Amoniac: NH3. Phân tử khối 17dvC

c) Đồng sunfat: CuSO4. Phân tử khối 160 đvC

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021