Giải câu 2 bài 25: Sự oxi hóa Phản ứng hóa hợp Ứng dụng của oxi

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 87 sgk hóa 8

Lập phương trình phản ứng hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của lưu huỳnh với các kim loại magie Mg, kẽm Zn, sắt Fe, nhôm Al, biết rằng công thức hóa học của các hợp chất được tạo thành là MgS, ZnS, FeS, Al2S3.

Bài làm:

Lưu huỳnh với kim loại magie Mg:

S + Mg → MgS

Lưu huỳnh với kim loại kẽm Zn:

S + Zn → ZnS

Lưu huỳnh với kim loại sắt Fe:

S + Fe → FeS.

Lưu huỳnh với kim loại nhôm Al:

3S + 2Al → Al2S3.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021