Giải bài 35 hóa học 8: Bài thực hành 5 Điều chế - thu khí hiđro và thử tính chất của khí hiđro

 • 1 Đánh giá

Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. KhoaHoc chia sẻ tới các bạn Bài thực hành 5: Điều chế - Thu khí hidro và thử tính chất của khí hidro. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

Nội dung bài học gồm hai phần

 • Lý thuyết về Điều chế và tính chất của khí hiđro
 • Giải các thí nghiệm SGK

A. Lý thuyết

1. Tính chất của khí hiđro

 • Tác dụng với oxi

2H2 + O2 2H2O

 • Tác dụng với đồng oxit

H2 + CuO Cu + H2O

Kết luận:

 • Khí hiđro có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp, hiđro không những kết hợp được với đơn chất oxi, mà nó còn có thể kết hợp được với nguyên tố oxi trong một số oxit bazơ. Các phản ứng này đều tỏa nhiều nhiệt.

2. Điều chế - thu khí hiđro

 • Trong phòng thí nghiệm, điều chế hiđro bằng cách cho axit (HCl hoặc H2SO4 loãng) tac dụng với kim loại kẽm (hoặc sắt, nhôm).

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

 • Thu khí H2 vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí hay đẩy nước. Nhận ra khí H2 bằng que đóm đang cháy.

Giải bài 35 hóa học 8: Bài thực hành 5 Điều chế - thu khí hiđro và thử tính chất của khí hiđro

B. Giải các thí nghiệm SGK

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Thí nghiệm 1: Điều chế khí hidro từ axit clohidric HCl, kẽm. Đốt cháy khí hidro trong không khí

 • Nhận xét hiện tượng.
 • Viết phương trình các phản ứng xảy ra.

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 2 : Thu khí hidro bằng cách đẩy không khí

 • Quan sát, nhận xét hiện tượng.
 • Viết phương trình các phản ứng xảy ra.

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 3 : Hidro khử đồng (II) oxit

 • Quan sát, nhận xét màu của chất tạo thành, nhận xét.
 • Viết phương trình các phản ứng xảy ra.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 35: Bài thực hành 5


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021