Giải thí nghiệm 2 bài 35: Bài thực hành 5

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 2 : Thu khí hidro bằng cách đẩy không khí

  • Quan sát, nhận xét hiện tượng.
  • Viết phương trình các phản ứng xảy ra.

Bài làm:

Thí nghiệm 2: Thu khí hidro bằng cách đẩy không khí

Dụng cụ, hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệp, ống dẫn khí, đèn cồn,…
  • Hóa chất: viên kẽm, dung dịch axit clohidri,…

Cách tiến hành

  • Lắp dụng cụ như hình 5.4. Úp một ống nghiệm lên đầu ống dẫn khí hidro sinh ra.
  • Sau một phút, giữ cho ống nghiệm đứng thẳng và miệng ống úp xuống dưới, đưa miệng ống nghiệm vào gần sát ngọn lửa đèn cồn.

Hiện tượng – giải thích:

  • Khi cho kẽm vào dung dịch HCl ta thấy sủi bọt khí.

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

  • Sau một phút, giữ cho ống nghiệm đứng thẳng và miệng ống úp xuống dưới, đưa miệng ống nghiệm vào gần sát ngọn lửa đèn cồn. Ta thấy, ngọn lửa cháy có màu xanh và trên thành ống nghiệm có hơi nước đọng lại:

2H2 + O2 →(to) 2H2O

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021