Giải câu 6 bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

  • 1 Đánh giá

Câu 6.(Trang 67 SGK)

Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau (đktc):

1g H2; 8 g O2; 3,5 g N2; 33 g CO2.

Bài làm:

Số mol của các khí là:

nH2 = 1 /2 = 0,5 mol

nO2 = 8/32 = 0,25 mol

nN2 = 3,5/28 = 0,125 mol

nCO2 = 33/44 = 0,75 mol

Tỉ lệ số mol chính là tỉ lệ thể tích nên ta có có:

bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021