Trắc nghiệm hóa học 8 bài 31: Tính chất Ứng dụng của hiđro

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 31:Tính chất Ứng dụng của hiđro. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ở điều kiện thường hidro ở trạng thái nào?

 • A. Rắn
 • B. Lỏng
 • C. Khí
 • D. Hợp chất

Câu 2: Tính chất nào sau đây không có ở hidro

 • A. Nặng hơn không khí
 • B. Nhẹ nhất trong các chất khí
 • C. Không màu
 • D. Tan rất ít trong nước

Câu 3: Công thức hóa học của hidro:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Trong bình đốt khí, người ta dùng tia lửa điện để đốt hỗn hợp gồm 11,2 lít hidro và 8 lít oxi. Sau phản ứng, chất nào còn dư? Với thể tích là bao nhiêu? Biết rằng các thể tích khí được đo ở đktc.

 • A. Hidro dư với thể tích 2,5 lít
 • B. Oxi dư với thể tích 2,5 lít
 • C. Hidro dư với thể tích 2,4 lít
 • D. Oxi dư với thể tích 2,4 lít

Câu 5: Trong những oxit sau: , $MgO$, $Fe_{2}O_{3}$, $CaO$, $Na_{2}O$. oxit nào không bị hidro khử:

 • A. , $MgO$
 • B. , $Na_{2}O$
 • C. , $CaO$
 • D. , $Na_{2}O$, $MgO$

Câu 6: Hiđrô được ứng dụng trong lĩnh vực nào?

 • A. Dùng làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa, ôtô,...
 • B. Dùng để điều chế kim loại từ oxit kim loại
 • C. Dùng làm đèn xì oxi- hiđrô để hàn, cắt kim loại
 • D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7: Tỉ lệ mol của hidro và oxi sẽ gây nổ mạnh là:

 • A. 2:1
 • B. 1:3
 • C. 1:1
 • D. 1:2

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 122 lít (đktc) hiđrô với lượng khí oxi dư. Hỏi thu được thể tích nước ở trạng thái lỏng là bao nhiêu?

 • A. 40 ml
 • B. 50 ml
 • C. 60 ml
 • D. 70 ml

Câu 9: Trong những oxit sau: , $MgO$, $Al_{2}O_{3}$, $AgO$, $Na_{2}O$, $PbO$. Có bao nhiêu oxit phản ứng với hidro ở nhiệt độ cao:

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 3
 • D. 1

Câu 10: Cho 8g tác dụng với $H_{2}$ ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thấy có m (g) chất rắn. Tính m, chất rắn đó là chất nào?

 • A. Cu, m = 0,64g
 • B. Cu, m = 6,4g
 • C. CuO dư, m = 4g
 • D. Không xác định được

Câu 11: Sau phản ứng của và $H_{2}$ thì có hiện tượng gì:

 • A. Sau phản ứng, chất rắn màu đen chuyển thành xanh lam
 • B. Sau phản ứng, chất rắn màu đen chuyển thành đỏ
 • C. Có chất khí bay lên
 • D. Không có hiện tượng

Câu 12: Ứng dụng của hidro

 • A. Oxi hóa kim loại
 • B. Làm nguyên liệu sản xuất , $HCl$, chất hữu cơ
 • C. Tạo hiệu ứng nhà kinh
 • D. Tạo mưa axit

Câu 13: Sản phẩm thu được sau khi nung chì (II) oxit trong hiđrô

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. Không phản ứng

Câu 14: Thao tác thí nghiệm nào sau đây đúng và an toàn nhất?

 • A. Đốt khí hiđro khi vừa điều chế
 • B. Thử độ tinh khiết của hidro trước khi đốt
 • C. Chờ sau một thời gian mới đốt
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 15: Khí nhẹ nhất trong các khí sau:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 31 hóa học 8: Tính chất Ứng dụng của hiđro


 • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021