Giải câu 5 bài 38: Bài luyện tập 7

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 132 sgk hóa 8

Nhôm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình hóa học như sau:

Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4) + 3H2O

Tính khối lượng muối nhôm sunfat được tạo thành nếu đã sử dụng 49 gam axit sunfuric nguyên chất tác dụng với 60 gam nhôm oxit. Sau phản ứng, chất nào còn dư? Khối lượng dư của chất đó là bao nhiêu?

Bài làm:

Ta có: nH2SO4 = 49/98 = 0, 5 (mol)

nAl2O3 = 60/102 (mol)

Phương trình phản ứng hóa học:

Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

Ban đầu: 60/102 0,5

Phản ứng: 1/6 0,5 1/6 0,5

Từ phương trình hóa học trên, ta thấy sau phản ứng Al2O3 dư.

=>nAl2O3 dư = 60/102 – 1/6 = 5 /51 (mol)

=> Khối lượng Al2O3 còn dư là: mAl2O3 dư = (5/51) . 102 = 43 g

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021