Trắc nghiệm hóa học 9 bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 9 bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng:

 • A. Vật lí

 • B. Hóa học
 • C. Sinh học

 • D. Do con người gây ra

Câu 2: Sự phá hủy kim loại hay hợp kim do kim loại tác dụng trực tiếp với các chất oxi hóa trong môt trường được gọi là:

 • A. Sự khử kim loại
 • B. Sự tác dụng của kim loại
 • C. Sự ăn mòn kim loại
 • D. Sự ăn mòn điện hóa học

Câu 3: Sự ăn mòn kim loại là:

 • A. sự phá hủy kim loại, hợp kim do tác dụng hóa học của môi trường
 • B. sự tạo thành các oxit kim loại ở nhiệt đô cao

 • C. sự tạo thành hợp kim khi nấu chảy các kim loại với nhau

 • D. sự kết hợp của kim loại với một chất khác

Câu 4: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh trong môi trường:

 • A. không khí khô

 • B. trong nước cất

 • C. nước có hòa tan khí oxi

 • D. dung dịch muối ăn

Câu 5: Biện pháp nào sau đây không làm giảm sự ăn mòn kim loại?

 • A. Bôi dầu mỡ lên bề mặt kim loại

 • B. Sơn, mạ lên bề mặt kim loại

 • C. Để đồ vật nơi khô ráo

 • D. Ngâm kim loại trong nước muối

Câu 6: Sắt là kim loại rất dễ bị gỉ. Hàng năm, trên toàn thế giới có đến hàng triệu tấn thép biến thành sắt gỉ. Để hạn chế sự phá hủy này người ta thường sử dụng những biện pháp nào trong những biện pháp được đề ra dưới đây?

1. Chế tạo hợp kim gang.

2. Chế tạo hợp kim thép không gỉ.

3. Phủ lên bề mặt sắt một kim loại bền như thiếc, kẽm.

4. Phủ một lớp sơn chống gỉ lên bề mặt sắt.

5. Bôi lên bề mặt một lớp dầu, mỡ.

 • A. 1, 2, 3, 4, 5

 • B. 1, 2, 3

 • C. 2, 3, 4, 5
 • D. 3, 4, 5

Câu 7: Cho các phát biểu sau đây về ăn mòn hoá học :

(1) Ăn mòn hoá học không làm phát sinh dòng điện một chiều.

(2) Kim loại tinh khiết không bị ăn mòn hoá học.

(3) Về bản chất, ăn mòn hoá học cũng là một dạng của ăn mòn điện hoá.

(4) Ăn mòn hoá học là quá trình oxi hoá-khử.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 1

Câu 8: Những vật bằng gang, bị ăn mòn trong tự nhiên tạo thành lớp gỉ sắt có màu nâu đỏ đó là:

 • A. FeO$_{4}$
 • B. FeO$_{3}$.nHO
 • C. FeO và FeO$_{3}$
 • C. Fe(OH)\

Câu 9: Natri là kim loại hoạt động mạnh, bị ăn mòn rất nhanh. Để natri không bị ăn mòn người ta ngâm natri trong:

 • A. Nước
 • B. Dầu hỏa
 • C. Rượu etylic
 • D. Dung dịch HSO$_{4}$ loãng

Câu 10: Nhôm không bị ăn mòn trong môi trường nào?

 • A. Dung dịch axit
 • B. Dung dịch kiềm
 • C. Dung dịch muối
 • D. Không khí

Câu 11: Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại?

 • A. Môi trường
 • B. Không khí
 • C. Áp suất
 • D. Nhiệt độ

Câu 12: Đồ vật làm bằng kim loại không bị gỉ nếu

 • A. Dùng xong rửa sạch lau khô
 • B. Để ở nơi có nhiệt độ cao
 • C. Ngâm trong nước lâu ngày
 • D. Bảo quản trong dung dịch nước muối

Câu 13: Chất nào sau đây trong khí quyển không gây ra sự ăn mòn kim loại?

 • A. O
 • B. CO
 • B. HO
 • D. N

Câu 14: Các dụng cụ như: Cuốc, xẻng, dao, búa,... khi lao động xong con người ta phải lau chùi, vệ sinh các thiết bị này. Việc làm này nhằm mục đích:

 • A. Thể hiện tính cẩn thận của người lao động
 • B. Làm các thiết bị không bị gỉ
 • C. Để cho mau bén
 • D. Để sau này bán lại không bị lỗ

Câu 15: Chọn đáp án đúng?

 • A. Ăn mòn hóa học là một quá trình phản ứng trong đó kim loại là chất bị ăn mòn
 • B. Ăn mòn hóa học xảy ra tại bề mặt kim loại
 • C. Ăn mòn hóa học càng mạnh khi nồng độ chất ăn mòn càng lớn và nhiệt độ càng cao
 • D. Cả ba đá án đều đúng

Câu 16: Chọn câu trả lời đúng?

Kim loại tự tạo ra màng oxit cứng bảo vệ khi để ra ngoài không khí là:

 • A. Nhôm
 • B. Sẳt
 • C. Canxi
 • D. Natri

Câu 17: Khi để một số hóa chất để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại, sau một thời gian thì thấy khung kim loại bị gỉ. Hóa chất đó có thể là chất nào sau đây?

 • A. Ancol etylic
 • B. Nước cất
 • C. Dầu hỏa
 • D. Axit clohidric

Câu 18: Ăn mòn kim loại do ma sát được gọi là:

 • A. Ăn mòn vât lí
 • B. Ăn mòn hóa học
 • C. Ăn mòn sinh học
 • D. Ăn mòn toán học
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 21 hóa học 9: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn


 • 98 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021