Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 11 bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phong trào Cần vương diễn ra sôi nổi ở địa phương nào?

 • A. Trung Kì và Nam Kì
 • B. Bắc Kì và Nam Kì
 • C. Bắc Kì và Trung Kì
 • D. Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì

Câu 2: Bộ chỉ huy của phong trào Cần vương đóng tại địa bàn thuộc hai tỉnh nào?

 • A. Quảng Ngãi và Bình Định
 • B. Quảng Nam và Quảng Trị
 • C. Quảng Bình và Quảng Trị
 • D. Quảng Bình và Hà Tĩnh

Câu 3: Sau khi bắt được vua Hàm Nghi, thực dân Pháp đã đưa ông đi đày ở đâu?

 • A. Tuynidi
 • B. Angiêri
 • C. Mêhicô
 • D. Nam Phi

Câu 4: Vì sao vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt?

 • A. Do Trương Quang Ngọc phản bội.
 • B. Do Phan Đình Phùng hi sinh.
 • C. Do Cao Thắng hi sinh.
 • D. Do Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu viện.

Câu 5: Cuộc khởi nghĩa nào có thời gian tồn tại đúng bằng thời gian của phong trào Cần vương?

 • A. Yên Thế.
 • B. Hương Khê.
 • C. Bãi Sậy.
 • D. Ba Đình.

Câu 6: Sự khác biệt về thành phần lãnh đạo của khởi nghĩa Yên Thế với phong trào Cần vương là:

 • A. các thủ lĩnh nông dân
 • B. các quan lại triều đình yêu nước
 • C. các văn thân, sĩ phu yêu nước
 • D. phái chủ chiến của triều đình

Câu 7: Cao Thắng có vai trò như thế nào trong khởi nghĩa Hương Khê?

 • A. Chiêu tập binh sĩ, trang bị và huấn luyện quân sự
 • B. Xây dựng căn cứ thuộc vùng rừng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình
 • C. Chiêu tập binh sĩ, trang bị và huấn luyện quân sự, xây dựng căn cứ, nghiên cứu chế tạo thành công súng trường theo mẫu của Pháp
 • D. Chuẩn bị lực lượng và vũ khí cho khởi nghĩa

Câu 8: Giai đoạn từ 1888 đến năm 1896, nghĩa quân Hương Khê tập trung thực hiện nhiệm vụ gì?

 • A. Tập trung lực lượng đánh Pháp
 • B. Chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở chiến đấu của nghĩa quân
 • C. Xây dựng hệ thống chiến lũy để chiến đấu
 • D. Chiến đấu quyết liệt

Câu 9: Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

 • A. Khởi nghĩa Hương Khê
 • B. Khởi nghĩa Yên Thế
 • C. Khởi nghĩa ở vùng Tây Bắc và hạ lưu sông Đà
 • D. Khởi nghĩa của đồng bào Tây Nguyên

Câu 10: Nông dân Yên Thế đứng lên chống Phấp vì

 • A. Hưởng ứng chiếu Cần vương
 • B. Chống lại chính sách cướp bóc, bình địn của thực dân Pháp, bảo vệ cuộc sống
 • C. Phản ứng trước hành động đầu hàng thực dân Pháp của triều đình
 • D. Gồm tất cả những nguyên nhân trên

Câu 11: So với phong trào Cần vương thì khởi nghĩa nông dân Yên Thế:

 • A. có thời gian diễn ra ngắn hơn.
 • B. có thời gian diễn ra dài hơn.
 • C. có thời gian diễn ra bằng nhau.
 • D. thời gian kết thúc sớm hơn.

Câu 12: Mục đích của cuộc khởi nghĩa Yên Thế là:

 • A. nhằm bảo vệ cuộc sống cho dân vùng Yên Thế.
 • B. nhằm chống lại triều đình nhà Nguyễn.
 • C. nhằm đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi đất nước.
 • D. nhằm hưởng ứng chiếu Cần vương.

Câu 13: Đến năm 1891, từ Yên Thế, nghĩa quân đã mở rộng hoạt động sang vùng nào?

 • A. Yên Lễ, Mục Sơn, Nhã Nam, Hữu Thượng
 • B. Phủ Lạng Thương
 • C. Tiên Lữ (Hưng Yên)
 • D. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương

Câu 14: Trong giai đoạn từ năm 1893 đến năm 1897, lãnh tụ tối cao của khởi nghĩa Yên Thế là

 • A. Đề Nấm
 • B. Đề Thám
 • C. Nguyễn Trung Trực
 • D. Phan Đình Phùng

Câu 15: Điểm khác của khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương là

 • A. Hưởng ứng chiếu Cần vương
 • B. Chống thực dân Pháp, chống triều đình nhà Nguyễn
 • C. Là phong trào nông dân chống Pháp, không thuộc phạm trù phong trào Cần vương
 • D. Phản ứng trước hành động đầu hàng thực dân Pháp của triều đình

Câu 16: Tính chất của phong trào Cần vương là:

 • A. nhằm chống lại triều đình nhà Nguyến.
 • B. nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
 • C. mang tính tự phát.
 • D. giúp vua cứu nước và mang tính dân tộc sâu sắc.

Câu 17: Phong trào Cần vương cuối cùng bị thất bại vì lí do chủ yếu nào sau đây?

 • A. Thực dân Pháp còn mạnh, lực lượng chống Pháp quá yếu.
 • B. Phong trào bùng nổ trong lúc Pháp đã đặt ách thống trị Việt Nam.
 • C. Thiếu giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đúng đắn.
 • D. Phong trào diễn ra trên qui mô còn nhỏ lẻ.

Câu 18: Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương?

 • A. Khởi nghĩa Hương Khê.
 • B. Khởi nghĩa Ba Đình.
 • C. Khởi nghĩa Bãi Sậy.
 • D. Khởi nghĩa Yên Thế.

Câu 19: Cuộc khởi nghĩa nào không nằm trong phong trào Cần vương?

 • A. Khởi nghĩa Hương Khê.
 • B. Khởi nghĩa Ba Đình.
 • C. Khởi nghĩa Bãi Sậy.
 • D. Khởi nghĩa Yên Thế.

Câu 20:. Ai là người đầu tiên chế tạo súng trường theo kiểu Pháp năm 1874?

 • A. Cao Thắng.
 • B. Trương Định.
 • C. Đề Thám.
 • D. Phan Đình Phùng.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 21 lịch sử 11: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX


Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX (P1)
 • 105 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021