Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 11 bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Từ tháng 3 đến tháng 5 - 1945, liên quân nào đã quét sạch liên quân Đức - I-ta-li-a ra khỏi lục địa châu Phi?

 • A. Mĩ - Liên Xô.
 • B. Anh - Mĩ.
 • C. Anh - Liên Xô.
 • D. Liên Xô - Mĩ - Anh.

Câu 2: Ý nghĩa chủ yếu của chiến thắng Xta-lin-grat của Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

 • A. đánh bại hoàn toàn quân Đức ở Liên Xô
 • B. tạo ra bước ngoặt của tiến trình chiến tranh
 • C. buộc Đức phải đầu hàng quân Đồng minh
 • D. làm phá sản chiến tranh chớp nhoáng của Hít-le

Câu 3: Ý nghĩa cơ bản của chiến thắng Mat-xcơ-va của Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

 • A. Đánh bại hoàn toàn quân Đức ở Liên Xô.
 • B. Tạo ra bước ngoặt của chiến tranh.
 • C. Buộc Đức phải đầu hàng quân Đồng minh.
 • D. Làm phá sản chiến tranh chớp nhoáng của Hít-le.

Câu 4: Để bảo vệ quyền lợi quốc gia trong tình thế bị cô lập, Chính phủ Liên Xô đã

 • A. Kí Hiệp ước Xô – Đức không xâm lược lẫn nhau
 • B. Chủ trương liên kết với Anh, Pháp để chống chủ nghĩa phát xít
 • C. Đứng về phía các nước Êtiôpia, nhân dân Tây Ban Nha, Trung quốc chống xâm lược
 • D. Đưa quân giúp Tiệp Khắc chống cuộc xâm lược của Đức

Câu 5: Quân Đức sử dụng kế hoạch nào để tấn công Liên Xô?

 • A. Kế hoạch đánh bền bỉ, lâu dài
 • B. Kế hoạch bao vây, đánh tỉa bộ phận
 • C. Kế hoạc vừa đánh vừa đàm phán
 • D. Kế hoạch “chiến tranh chớp nhoáng”, đánh nhanh thắng nhanh

Câu 6: Trận đánh có ý nghĩa bước ngoặt của Hồng quân Liên Xô chuyển từ phòng thủ sang tấn công là

 • A. Trận Mátxcơva
 • B. Trận Cuốcxcơ
 • C. Trận Xtalingrát
 • D. Trận công phá Béclin

Câu 7: Sự kiện buộc Mĩ phải chấm dứt chính sách trung lập và tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai là

 • A. Phát xít Đức tấn công Liên Xô
 • B. Liên quân Anh – Mĩ giành thắng lợi ở En Alamen
 • C. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô ở Xtalingrát
 • D. Nhật Bản bất ngờ tập kích căn cứ của Mĩ ở Trân Châu Cảng

Câu 8: Liên minh chống phát xít hình thành năm 1942 thường được gọi là gì?

 • A. Phe Trục
 • B. Phe Đồng minh
 • C. Phe Liên minh
 • D. Phe Hiệp ước

Câu 9: Văn kiện quốc tế đánh dấu sự cam kết của 26 quốc gia cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít vào năm 1942 tại Oasinhtơn là

 • A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
 • B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền
 • C. Tuyên ngôn Hòa bình
 • D. Tuyện ngôn Liên hợp quốc

Câu 10: Sự kiện nước Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện ngày 9-5-1945 có ý nghĩa gì?

 • A. Liên Xô đã giành thắng lợi hoàn toàn
 • B. Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn ở châu Âu
 • C. Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn trên thế giới
 • D. Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt hoàn toàn

Câu 11: Tháng 12/1940 Hít-le đã thông qua kế hoạch tấn công Liên Xô với chiến thuật:

 • A. “Chiến tranh tổng lực”.

 • B. “Chinh phục từng gói nhỏ”.
 • C. “Đánh lâu dài”.
 • D. “Chiến tranh chớp nhoáng”.

Câu 12: Điểm khác biệt cơ bản giữa Chiến tranh thế giới thứ hai so với Chiến tranh thế giới thứ nhất là:

 • A. nguyên nhân bùng nổ chiến tranh.
 • B. kẻ chủ mưu phát động chiến tranh.
 • C. hậu quả đối với nhân loại.
 • D. tính chất của chiến tranh.

Câu 13: Cục diện Chiến tranh thế giới thứ hai thay đối khi:

 • A. phát xít Đức bị Đồng minh đánh bại ở Béc-lin.
 • B. phát xít Đức mở cuộc tấn công chớp nhoáng vào lãnh thô Liên Xô.
 • C. phát xít Nhật bị đánh bại ở châu Á - Thái Bình Dương.
 • D. khi Anh - Mĩ mở mặt trận thứ hai ở Tây Âu.

Câu 14: Sự kiện Nhật Bán đầu hàng Đồng minh không điều kiện ngày 15 - 8 - 1945, đã tác động đến Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam như thế nào?

 • A. Tạo thời cơ khách quan cho Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi nhanh chóng, ít đổ máu.
 • B. Tạo ra tình thế mới để Việt Nam đứng lên chống Nhật.
 • C. Tạo điều kiện cho Việt Nam đứng về phe Đồng minh chống phát xít.
 • D. Tạo ra thời cơ để Cách mạng tháng Tám đánh bại chế độ phong kiến nhà Nguyễn.

Câu 15: Liên quân Mĩ – Anh và quân Đồng minh mử Mặt trận thứ hai ở Tây Âu bằng

 • A. Cuộc tấn công vòng cung Cuốcxcơ (Liên Xô)
 • B. Cuộc tấn công quân Nhật Bản ở Guađancanan trên Thái Bình Dương
 • C. Cuộc đổ bộ Noócmăngđi (Pháp)
 • D. Cuộc đổ bộ đánh chiếm đảo Xixilia (Ialia)

Câu 16: Nhật Bản đầu hàng không phải vì lí do nào sau đây?

 • A. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hirôsima và Nagaxaki
 • B. Liên Xô đánh bại đạo quân Quan Đông của Nhật Bản ở Mãn Châu
 • C. Chính phủ Nhật Bản đa quá hoảng sợ, nhân dân và binh lính Nhật muốn đầu hàng
 • D. Các nước đồng minh gửi Tuyên cáo Pốtxđam yêu cầu Nhật Bản đầu hàng

Câu 17: Việc Nhật Bản đầu hàng không đuều kiện có ý nghĩa như thế nào?

 • A. Quân Nhật chính thức ngừng chiến đấu trên các mặt trận
 • B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên toàn mặt trận
 • C. Các nước thuộc địa của Nhật được giải phóng
 • D. Khẳng định sức mạnh của Liên Xô và Mĩ

Câu 18: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với

 • A. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân
 • B. Sự thắng lợi của nhân dân các nước thuộc đại trên thế giới
 • C. Sự thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản
 • D. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật Bản

Câu 19: Nội dung nào không phải là hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A. Khởi đầu của chiến tranh nguyên tử
 • B. Thế giới có nhiều thay đổi căn bản
 • C. Khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế
 • D. Nhiều thành phố, làng mạc bị phá hủy

Câu 20: Lực lượng nào là trụ cột trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít?

 • A. Nhân dân lao động ở các nước phá xít
 • B. Nhân dân và Hồng quân Liên Xô
 • C. Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh
 • D. Nhân dân các nước thuộc địa
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)


Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (P1)
 • 133 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021