Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Năm 1854, Nhật Bản phải kí hiệp ước mở cửa Si-mô-đa và Ha-cô-đa-tê cho nước nào vào buôn bán?

 • A. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
 • B. Nước Mĩ.
 • C. Anh, Pháp, Nga.
 • D. Mĩ, Đức, Pháp.

Câu 2: Nguyên nhân cơ bản làm cho phong trào đấu tranh của nhân dân các nước châu Phi chống thực dân phương Tây bị thất bại là:

 • A. trinh độ tổ chức còn thấp, chênh lệch về lực lượng.
 • B. phong trào nổ ra chưa đồng bộ.
 • C. các nước phương Tây liên kết nhau đàn áp.
 • D. các nước châu Phi chưa có kinh nghiệm trong đấu tranh chống thực dân.

Câu 3: Ngày 1-1-1877 diễn ra sự kiện gì ở Ấn Độ?

 • A. Cuộc khởi nghĩa Xi-pay bùng nổ.
 • B. Nữ hoàng Anh tuyên bố đồng thời là Nữ hoàng Ấn Độ.
 • C. Ấn Độ chính thức rơi vào ách thống trị của thực dân Anh.
 • D. Ấn Độ tuyên bố độc lập.

Câu 4: Sau cuộc Chiến tranh Trung - Nhật (1894 -1895), Nhật Bản thôn tính các vùng nào ở châu Á?

 • A. Triều Tiên, Phi-líp-pin, Đài Loan.
 • B. Triều Tiên, Đài Loan, Bành Hồ.
 • C. Đông Nam Á, Triều Tiên.
 • D. Đông Nam Á và Tây Á.

Câu 5: Cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức chiến tranh giành độc lập là

 • A. Cách mạng Anh thế kỉ XVII
 • B. Cải cách nông nô ở Nga ( 1860 – 1861)
 • C. Cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVIII
 • D. Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII

Câu 6: Cuộc cách mạng tư sản dưới sự lãnh đạo của liên minh giữa tư sản với quý tộc mới là

 • A. Cách mạng Anh thế kỉ XVII
 • B. Cải cách nông nô ở Nga (1860 – 1861)
 • C. Cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVIII
 • D. Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII

Câu 7: Cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức cuộc vận động thống nhất đất nước là

 • A. Cách mạng Nga 1905 – 1907
 • B. Cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVIII
 • C. Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII
 • D. Cách mạng Đức, Italia cuối thế kỉ XIX

Câu 8: Cuộc cách mạng tư sản nào được coi là “Đại cách mạng”?

 • A. Cách mạng Nga 1905- 1907
 • B. Cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVII
 • C. Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII
 • D. Cách mạng Đức, Italia cuối thế kỉ XIX

Câu 9: Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản là

 • A. Tấn công vào giai cấp địa chủ phong kiến, giành quyền lợi cho giai cấp tư sản
 • B. Lật đổ giai cấp địa chủ phong kiến, giành quyền lợi cho giai cấp nông dân và nhân dân lao động
 • C. Đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến, thiết lập chính quyền nhà nước của giai cấp tư sản và nông dân
 • D. Giải quyết mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời với lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa

Câu 10: Chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn ự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền vào thời gian nào?

 • A. Giữa thế kỉ XIX
 • B. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
 • C. Những năm cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
 • D. Đầu thế kỉ XX

Câu 11: Cuộc khởi nghĩa được coi là tiêu biểu nhất trong phong trào giái phóng dân tộc ở Ấn Độ nửa sau thế ki XIX là:

 • A. Bom-bay và Can-cut-ta.
 • B. Đê-li và Bom-bay.
 • C. Xi-pay.
 • D. Mi-rút.

Câu 12: Trong Đảng Quốc đại của Ấn Độ đã hình thành phái dân chủ cấp tiến do Ti-lăc đứng đầu thường được gọi là:

 • A. phái “Cấp tiền”.
 • B. phái “Ôn hoà”.
 • C. phái “Cực đoan".
 • D. phái “Dân chủ”.

Câu 13: Cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911, là cuộc cách mạng theo khuynh hướng nào?

 • A. Khuynh hướng vô sản.
 • B. Khuynh hướng tư sản.
 • C. Khuynh hướng dân chủ tư sản.
 • D. Khuynh hướng xã hội chủ nghĩa.

Câu 14: Hạn chế của Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là:

 • A. Không thủ tiểu tận gốc chế độ phong kiến ở Trung Quốc.
 • B. không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược.
 • C. không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
 • D. tât cả đều đúng.

Câu 15: Nước nào ở Đông Nam Á trong nửa sau thể kỉ XIX trở thành "vùng đệm" của đế quốc Anh và Pháp?

 • A. Xiêm (nay là Thái Lan).
 • B. Miễn Điện (nay là Mi-an-ma).
 • C. Mã Lai (nay là Ma-lai-xi-a).
 • D. Xing-ga-po.

Câu 16: “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”, đó là chủ trương của:

 • A. Quốc tế thứ nhất.
 • B. Quốc tế thứ hai.
 • C. Mác và Ăng-ghen trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
 • D. Quốc tế Cộng sản.

Câu 17: Một cuộc tấn công “chọc trời” của giai cấp vô sản diễn ra vào ngày 18-3-1871, đó là sự kiện nào?

 • A. Phong trào Hiến chương ở Anh.
 • B. Khởi nghĩa Sơ-lê-din ở Đức.
 • C. Phong trào Li-ông ở Pháp.
 • D. Công xã Pa-ri (Pháp).

Câu 18: Ai được coi là “linh hồn của Quốc tế thứ nhất”?

 • A. Các Mác.
 • B. Ăng-ghen.
 • C. Lê-nin.
 • D. Hồ Chí Minh.

Câu 19: Sự kiện có tác dụng thúc đây việc tiến hành Cải cách Nhật Bản theo con đường tư bản chủ nghĩa là:

 • A. Nhật Bản được các nước phương Tây viện trợ.
 • B. Giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.
 • C. Nhật Bản không muốn duy trì chế độ phong kiến.
 • D. Nhật Bản đã có cuộc Cải cách Minh Trị.

Câu 20: Hồng Tú Toàn và Tôn Trung Sơn là hai vị lãnh đạo của:

 • A. Chiến tranh thuốc phiện và Cách mạng Tân Hợi.
 • B. cuộc vận động Duy tân và Cách mạng Tân Hợi.
 • C. cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc và Cách mạng Tân Hợi.
 • D. cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại


Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (P2)
 • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021