Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chiến tranh Nga-Nhật xảy ra vào năm nào?

 • A. Năm 1904.
 • B. Năm 1914.
 • C. Năm 1924.
 • D. Năm 1934.

Câu 2: Năm 1914 vùng đất nào của Trung Quốc trở thành thuộc địa của Nhật?

 • A. Bán đảo Liên Đông
 • B. Đài loan.
 • C. Sơn Đông.
 • D. Cảng Lữ Thuận.

Câu 3: Vua Minh Trị đã thực hiện biện pháp gì để đào tạo nhân tài?

 • A. Cử học sinh đi du học Phương Tây.
 • B. Giáo dục bắt buộc.
 • C. Coi trọng khoa học – kỹ thuật.
 • D. Đổi mới chương trình.

Câu 4: Chính sách cải cách nào đã tạo điều kiện cho thương nghiệp phát triển?

 • A. Xây dựng cơ sở hạ tầng
 • B. Chú trọng công nghiệp đóng tàu.
 • C. Thống nhất tiền tệ.
 • D. Xây dựng cơ sở hạ tầng.

Câu 5: Vì sao Nhật Bản thoát ra khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây?

 • A. Vì Nhật có chính sách ngoại giao tốt.
 • B. Vì Nhật có nền kinh tế phát triển.
 • C. Vì Nhật tiến hành cải cách tiến bộ.
 • D. Vì chính quyền phong kiến Nhật mạnh.

Câu 6: Năm 1914, Nhật Bản dùng vũ lực để mở rộng khu vực ảnh hưởng của mình ở đâu?

 • A. Triều Tiên.
 • B. Trung Quốc.
 • C. Đông Nam Á.
 • D. Việt Nam.

Câu 7: Trong thời gian nào, tỉ trọng công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân ở Nhật Bản tăng từ 19% lên 42%?

 • A. Từ năm 1868 đến năm 1898.
 • B. Từ năm 1868 đến năm 1900.
 • C. Từ năm 1900 đến năm 1914.
 • D. Từ năm 1906 đến năm 1912.

Câu 8: Nhật Bản xác định biện pháp chủ yếu để vươn lên trong thế giới tư bản chủ nghĩa là gì?

 • A. Chạy đua vũ trang với các nước tư bản chủ nghĩa.
 • B. Mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài.
 • C. Tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng.
 • D. Tiến hành chiến tranh giành giật thuộc địa, mở rộng lãnh thổ.

Câu 9: Nhật chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa vào khoảng thời gian nào?

 • A. Giữa thế kỉ XVIII
 • B. Cuối thế kỉ XVIII
 • C. Đầu thế kỉ XIX.
 • D. Cuối thế kỉ XIX.

Câu 10: Vì sao Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản?

 • A. Do giai cấp tư sản lãnh đạo.
 • B. Lật đổ chế độ phong kiến.
 • C. Chính quyền từ phong kiến trở thành tư sản hóa.
 • D. Xóa bỏ chế độ nông dân.

Câu 11: Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc duy tân Minh Trị là gì?

 • A. Nhật giữ vững độc lập, chủ quyền và phát triển chủ nghĩa tư sản.
 • B. Nhật trở thành nước tư bản đầu tiên ở châu Á.
 • C. Nhật có điều kiện phát triển công thương nghiệp nhất ở châu Á.
 • D. Sau cải cách nền kinh tế - xã hôi ổn định.

Câu 12: Kinh tế Nhật Bản phát triển mau lẹ là do

 • A. Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, tập trung công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng.
 • B. Số tiền bồi thường chiến phí và của cải cướp được ở Triều Tiên và Trung Quốc
 • C. Do sự bóc lột tàn tệ của giới chủ nhân.
 • D. Ảnh hưởng của cách mạng Nga 1905

Câu 13: Chiếm quần đảo Lưu cầu ngày nào

 • A. 1872- 1879
 • B. 1904- 1900
 • C. 1894- 1895
 • D. 1912

Câu 14: Nhật Bản không bị biến thành thuộc địa và trở thành một cường quốc công nghiệp do

 • A. Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, tập trung công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng.
 • B. Nhiều công ty độc quyền xuất hiện (công ty Mít-xưi và Mít-su-bi-si làm chủ nhiều ngân hàng, hầm mỏ, xí nghiệp, đường sắt, tàu biển).
 • C. Trên con đường chuyển sang giai đọan đế quốc chủ nghĩa, Nhật xâm lược thuộc địa mạnh mẽ, đến năm 1914 thuộc địa đã mở rộng rất nhiều,từ dó gọi chủ nghĩa đế quốc Nhật là “chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt”.
 • D. A, B, C đúng

Câu 15: Nguyên nhân Minh Trị Duy Tân đất nước như thế nào?

 • A. Chế độ phong kiến suy thoái
 • B. Xã hội Nhật mâu thuẫn không đủ sức chống lại sự xâm nhập của Âu - Mĩ
 • C. Để thoát khỏi nguy cơ bị xâm lược, Minh Trị Duy Tân đất nước
 • D. A, B, C đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX


 • 106 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021