Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Vì sao phong trào kháng chiến miền núi nổ ra muộn hơn ở miền xuôi?

 • A. Thực dân Pháp bình định ở đây muộn hơn.
 • B. Ý thức giác ngộ của đồng bào miền núi chậm hơn.
 • C. Địa hình không thuận lợi để xây dựng căn cứ.
 • D. Địa hình rừng núi việc xây dựng lực lượng có nhiều khó khăn.

Câu 2: Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

 • A. Bó hẹp trong một địa phương, dễ bị cô lập.
 • B. So sánh lực lượng quá chênh lệch, thực dân Pháp và phong kiến cấu kết đàn áp.
 • C. Chưa có sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến.
 • D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 3: Nông dân Yên Thế đứng lên nhằm mục đích gì?

 • A. Giúp vua cứu nước
 • B. Bảo vệ cuộc sống
 • C. Giành lại độc lập.
 • D. Cứu nước, cứu nhà.

Câu 4: Đề Thám trở thành chỉ huy tối cao của phong trào nông dân Yên Thế từ khi nào?

 • A. 1884
 • B. 4/1892
 • C. 1893
 • D. 1897

Câu 5: Giai đoạn 1893 – 1908 là thời kì nghĩa quân Yên Thế làm gì?

 • A. Xây dựng phòng tuyến
 • B. Tìm cách giải hoàn với quân Pháp.
 • C. Vừa chiến đấu, vừa xây dựng cơ sở.
 • D. Tích lũy lương thực, xây dựng quân tinh nhuế.

Câu 6: Tính chất của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

 • A. Thể hiện tính dân tộc yêu nước sâu sắc.
 • B. Là phong trào giải phóng dân tộc.
 • C. Phong trào mang tính chất bảo vệ dân tộc.
 • D. Phong trào mang tính chất là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

Câu 7: Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân?

 • A. Cuộc khởi nghĩa có nông dân tham gia dưới sự chỉ huy của văn thân, sĩ phu.
 • B. Cuộc khởi nghĩa mà mục tiêu chủ yếu là đòi ruộng đất cho nông dân.
 • C. Cuộc khởi nghĩa mà lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân.
 • D. Cuộc khởi nghĩa mà lãnh đạo và lực lượng tham gia khởi nghĩa đều là nông dân.

Câu 8: Nghĩa quân Yên Thế hòa hoãn với thực dân Pháp trong thời gian nào?

 • A. Từ năm 1898 đến năm 1908.
 • B. Từ năm 1889 đến 1898.
 • C. Từ năm 1890 đến 1913.
 • D. Từ năm 1909 đến 1913.

Câu 9: Giai đoạn 1893-1908 khi nhận thấy tương quan lực lượng của ta và địch quá chênh lệch, Đề Thám đã có một quyết định sáng suốt đó là?

 • A. Tìm cách giảng hoà với quân Pháp
 • B. Lo tích luỹ lương thực
 • C. Xây dựng đội quân tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu.
 • D. Liên lạc với một số nhà yêu nước: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. 

Câu 10: Trong giai đoạn từ 1884 - 1892,ai là thủ lĩnh có uy tin nhất của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

 • A. Đề Thám
 • B. Đề Nắm
 • C. Phan Đình Phùng
 • D. Nguyễn Trung Trực

Câu 11: Ở Nam Kỳ, sát cánh cùng người Kinh đánh Pháp có đồng bào dân tộc nào?

 • A. Mường, Thái
 • B. Khơ-me, Mông
 • C. Thượng, Khơ-me, X-tiêng.
 • D. Thượng, X-tiêng, Thái.

Câu 12: Trong giai đoạn từ năm 1893 đến năm 1897, ai là lãnh tụ tối cao của khởi nghĩa Yên Thế?

 • A. Đề Nắm.
 • B. Đề Thám
 • C. Nguyễn Trung Trực.
 • D. Phan Đình Phùng

Câu 13: Nội dung nào không phải là nguyên nhân nào dẫn tới thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế ?

 • A. Bó hẹp trong một địa phương, dễ bị cô lập
 • B. So sánh lực lượng quá chênh lệch, thực dân Pháp và phong kiến cấu kết đàn áp
 • C. Chưa có sự lãnh đạo của giai cấp tiên tiến
 • D. Cuộc khởi nghĩa thu hút quá nhiều các nhà yêu nước

Câu 14: Đến năm 1891, từ Yên Thế, nghĩa quân mở rộng hoạt động sang vùng nào?

 • A. Yên Lễ, Mục Sơn, Nhã Nam, Hữu Thượng.
 • B. Phủ Lạng Thương.
 • C. Tiên Lữ (Hưng Yên),
 • D. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương.

Câu 15: Vùng Tây Bắc, đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông,… đã tập hợp dưới ngọn cờ khởi nghĩa của ai?

 • A. Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước.
 • B. Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp.
 • C. Nguyễn Quang Bích, Hà Văn Mao.
 • D. Nguyễn Văn Giáp, Cầm Bá Thước.

Câu 16: Vị chỉ huy tối cao của nghĩa quân Yên Thế là ai?

 • A. Đề Nắm.
 • B. Đề Thám.
 • C. Đề Thuật
 • D. Đề Chung.

Câu 17: Yên Thế thuộc địa phận của tỉnh nào?

 • A. Bắc Giang.
 • B. Bắc Ninh.
 • C. Hưng Yên.
 • D. Thanh Hóa.

Câu 18: Lực lượng nào tham gia đông nhất trong khởi nghĩa nông dân Yên Thế?

 • A. Công nhân.
 • B. Nông dân.
 • C. Các dân tộc sống ở miền núi.
 • D. Nông dân và công nhân. 

Câu 19: Tại vùng Đông Bắc Bắc Kỳ có phong trào kháng chiến của đồng bào các dân tộc nào?

 • A. Người Dao, người Hoa.
 • B. Người Thượng, người Khơ-me.
 • C. Người Thái, người Mường.
 • D. Người Thượng, người Thái.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 27 khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX


 • 67 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021