Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Sau Cách mạng tháng Hai, cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga, đó là chính quyền nào?

 • A. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết của giai cấp vô sản.
 • B. Chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sản và chính phủ công nông của giai cấp vô sản.
 • C. Chính phủ lập hiến của giai cấp tư sản và chính phủ chuyên chế của Nga hoàng,
 • D. Chính phủ dân chủ tư sản và chính phủ dân chủ vô sản.

Câu 2: Sau Cách mạng tháng Hai tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?

 • A. Hai chính quyền song song tồn tại.
 • B. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh.
 • C. Chính quyền Xô viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh.
 • D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh.

Câu 3: Đầu thế kỉ XX, về chính trị, Nga là nước như thế nào?

 • A. Quân chủ chuyên chế
 • B. Phong kiến
 • C. Cộng hòa
 • D. Quân chủ lập hiến.

Câu 4: Sự kiện mở đầu Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?

 • A. Khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat
 • B. Tổng bãi công của công nhân Pê-tơ-ro-grat
 • C. Biểu tình của công nhân Pê-tơ-rô-grat
 • D. Bãi công của công nhân Pê-tơ-rô-grat.

Câu 5: Hình thức đấu tranh cao nhất trong cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?

 • A. Tổng bãi công chính trị
 • B. Bãi công
 • C. Biểu tình
 • D. Khởi nghĩa vũ trang.

Câu 6: Kết quả lớn nhất của cách mạng tháng Hai-1917 là gì?

 • A. Chiếm các công sở, bắt các tướng tá Nga hoàng.
 • B. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế.
 • C. Chính quyền Xô viết được thành lập.
 • D. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập.

Câu 7: Nước Nga thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến trong hoàn cảnh nào?

 • A. Cách mạng tháng Mưới thành công
 • B. Nội chiến kết thúc
 • C. Khôi phục kinh tế.
 • D. Chống thù trong giặc ngoài.

Câu 8: Ngày 23 - 2 - 1917 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở nước Nga ?

 • A. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố.
 • B. Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạng.
 • C. Cuộc biểu tình của 90 nghìn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.
 • D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị.

Câu 9: Lực lượng tham gia cách mạng tháng Hai-1917 ở Nga là:

 • A. Phụ nữ, nông dân
 • B. Phụ nữ, công nhân, binh lính.
 • C. Phụ nữ, công nhân, nông dân.
 • D. Công nhân, nông dân.

Câu 10: Tình hình nước Nga trước khi cách mạng bùng nổ?

 • A. Là một đế quốc quân chủ chuyên chế bảo thủ về chính trị, lạc hậu về kinh tế.
 • B. Hậu quả của cuộc chiến tranh ( 1914) đè nặng lên các tầng lớp nhân dân đặc biệt là nông dân, mâu thuẫn xã hội phát triển gay gắt.
 • C. Chính phủ Nga hoàng bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị.
 • D. Tất cả ý trên.

Câu 11: Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước một tình thế như thế nào?

 • Ạ. Bùng nổ cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng.
 • B. Các nước đế quốc lần lượt thôn tính Nga.
 • C. Chính phủ Nga hoàng sắp bị sụp đổ.
 • D. Kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng.

Câu 12: Cách mạng tháng hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính gì?

 • A. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.
 • B. Đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản.
 • C. Giai quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.
 • D. Lật đổ chế độ Nga hoàng

Câu 13: Đầu thế kỉ XX đứng đầu nhà nước chuyên chế Nga Hoàng là ai?

 • A. Nga Hoàng đại đế
 • B. Nga Hoàng Ni-cô-lai II
 • C. Nga Hoàng Ni-cô-lai I
 • D. Nga Hoàng Ni-cô-lai III

Câu 14: Nga tham chiến vào chiến tranh thế giới thứ nhất đã đẩy đất nước vào tình trạng gì?

 • A. Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng
 • B. Bị các nước đế quốc thôn tính
 • C. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế
 • D. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)


 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021