Trắc nghiệm ngữ văn 11 bài: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 11 bài: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ngôn ngữ là tài sản chung của một dân tộc, một cộng đồng xã hội dùng để giao tiếp. Mỗi cá nhân phải tích lũy và biết sử dụng ngôn ngữ khi giao tiếp, đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai

Câu 2: Những yếu tố chung trong ngôn ngữ của cộng đồng gồm những gì?

 • A. Các âm ( Nguyên âm, phụ âm ). Ví dụ: a, e, I, o, b, h, t…
 • B. Các thanh ( Huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã, ngang).
 • C. Các tiếng (âm tiết). Ví dụ: chạy, đi, cây, con, xe…
 • D. Các ngữ cố định (thành ngữ, quán ngữ). Ví dụ: thuận buồm xuôi gió, ăn vóc học hay…
 • E. Tất cả các ý trên

Câu 3: Tính chung của ngôn ngữ được thể hiện như thế nào?

 • A. Các âm và các thanh (các nguyên âm, phụ âm, thanh điệu,...)
 • B. Các tiếng (tức các âm tiết)
 • C. Các từ
 • D. Các ngữ cố định (thành ngữ, quán ngữ)
 • E. Tất cả các đáp án trên

Câu 4: Phương thức chuyển nghĩa từ: chuyển từ nghĩa gốc sang nghĩa phái sinh là một biểu hiện về tính chung của ngôn ngữ, đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai

Câu 5: Dòng nào sau đây đúng về lời nói - sản phẩm riêng của cá nhân

 • A. Lời nói (gồm lời nói miệng và văn viết) của mỗi cá nhân vừa được tạo ra nhờ các yếu tố và quy tắc, phương thức chung, vừa có sắc thái riêng và phần đóng góp của cá nhân.
 • B. Lời nói (gồm lời nói miệng và văn viết) của mỗi cá nhân được tạo nên từ chính bản thân người đó, do kinh nghiệm sống đúc kết mà có được.
 • C. Lời nói (gồm lời nói miệng và văn viết) được tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định chung, không được phép sáng tạo

Câu 6: Cái riêng trong lời nói của cá nhân được biểu lộ qua mấy phương diện?

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 7
 • D. 8

Câu 7: Cách hiểu nào đúng về vốn từ ngữ cá nhân?

 • A. Vốn từ ngữ cá nhân phụ thuộc vào nhiều phương diện: lứa tuổi, giới tính, cá tính, nghề nghiệp, vốn sống, trình độ hiểu biết, quan hệ xã hội, địa phương sinh sống,...
 • B. Vốn từ ngữ cá nhân chỉ phụ thuộc vào nhận thức của bản thân người nói.
 • C. Vốn từ ngữ cá nhân giúp nhận ra người quen ngay cả khi không nhìn thấy hay tiếp xúc trực tiếp với người đó

Câu 8: Cá nhân có thể tạo ra những từ ngữ mới từ những chất liệu có sẵn và theo các phương thức chung, đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai

Câu 9: Việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo quy tắc chung, phương thức chung được thể hiện như thế nào?

 • A. Khi nói, cá nhân có thể tạo ra các sản phẩm (ngữ, câu, đoạn, bài..) có sự chuyển hóa linh hoạt so với những quy tắc và phương thức chung: lựa chọn vị trí cho từ ngữ, tỉnh lược từ ngữ, tách câu,...
 • B. Khi nói, cá nhân có thể tạo ra các sản phẩm (ngữ, câu, đoạn, bài..) có sự chuyển hóa linh hoạt so với những một số quy tắc và phương thức chung
 • C. Khi nói, cá nhân có thể tạo ra các sản phẩm (ngữ, câu, đoạn, bài..) nhưng buộc phải tuân theo những quy tắc và phương thức chung

Câu 10: Phong cách ngôn ngữ nào biểu hiện cho lời nói cá nhân?

 • A. Phong cách ngôn ngữ cá nhân
 • B. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
 • C. Phong cách ngôn ngữ hành chính
 • D. Phong cách ngôn ngữ khoa học

Câu 12: Trong câu thơ sau, từ "thôi" được sử dụng với nghĩa nào?

Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
(Nguyễn Khuyến)

 • A. Sự mất mát, sự đau đớn
 • B. Sự chấm dứt, kết thúc một hoạt động nào đó
 • C. Sự thúc giục một hành động nào đó
 • D. Sự mê hoặc một sự vật, hiện tượng nào đó

Đọc câu thơ sau và trả lời câu hỏi

Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,
Đâm toạc chân mây đá mấy hòn.

(Hồ Xuân Hương, Tự tình - bài II)

Câu 13: Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

 • A. Đảo ngữ và đối lập
 • B. So sánh và nhân hóa
 • C. Ẩn dụ và nhân hóa
 • D. Hoán dụ và đảo ngữ

Câu 14: Hai câu thơ như nói lên cá tính sáng tạo của Hồ Xuân Hương. Đó cũng là phong cách độc đáo trong thơ của nữ thi sĩ, thiên nhiên luôn tràn đầy sức sống, mạnh mẽ dù đứng trước khó khăn hay những nghịch cảnh, đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai

Câu 15: Trong thơ Hàn Mặc Tử, biểu tượng trăng - hồn - máu ăn sâu vào trong tâm khảm nhà thơ, là những gì kinh dị nhất nhưng cũng lộng lẫy nhất mà thơ ca có được. Đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân


 • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021