Trắc nghiệm văn 11

Trắc nghiệm ngữ văn 11 có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm Google cụm từ: Trac nghiem van 11 KhoaHoc

Trắc nghiệm NGỮ VĂN 11 - TẬP 1

Trắc nghiệm bài Vào phủ chúa Trịnh

Trắc nghiệm bài: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Trắc nghiệm bài Tự Tình (Hồ Xuân Hương)

Trắc nghiệm bài Câu cá mùa thu (Thu điếu)

Trắc nghiệm bài: Thao tác lập luận phân tích

Trắc nghiệm bài Thương vợ

Trắc nghiệm bài Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)

Trắc nghiệm bài Vịnh khoa thi hương

Trắc nghiệm bài Bài ca ngất ngưởng

Trắc nghiệm bài Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Trắc nghiệm bài: Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Trắc nghiệm bài Lẽ ghét thương (Trích Truyện Lục Vân Tiên)

Trắc nghiệm bài Chạy giặc

Trắc nghiệm bài Bài ca phong cảnh Hương Sơn

Trắc nghiệm bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Trắc nghiệm bài: Thực hành về thành ngữ, điển cố

Trắc nghiệm bài Chiếu cầu hiền

Trắc nghiệm bài Xin lập khoa luật

Trắc nghiệm bài: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Trắc nghiệm phần ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Trắc nghiệm bài: Thao tác lập luận so sánh

Trắc nghiệm bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945

Trắc nghiệm bài Hai đứa trẻ

Trắc nghiệm bài Chữ người tử tù

Trắc nghiệm bài Hạnh phúc của một tang gia

Trắc nghiệm bài: Phong cách ngôn ngữ báo chí

Trắc nghiệm bài Chí Phèo

Trắc nghiệm bài: Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài: Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Trắc nghiệm bài: Bản tin

Trắc nghiệm bài: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Trắc nghiệm bài Vĩnh biệt cửu trùng đài

Trắc nghiệm bài: Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Trắc nghiệm NGỮ VĂN 11 - TẬP 2

Trắc nghiệm bài Lưu biệt khi xuất dương

Trắc nghiệm bài: Nghĩa của câu

Trắc nghiệm bài Hầu trời

Trắc nghiệm bài: Nghĩa của câu (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài Vội vàng (P1)

Trắc nghiệm bài Vội vàng (P2)

Trắc nghiệm bài: Thao tác lập luận bác bỏ

Trắc nghiệm bài Tràng giang (P1)

Trắc nghiệm bài Tràng giang (P2)

Trắc nghiệm bài: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

Trắc nghiệm bài Đây thôn Vĩ Dạ (P1)

Trắc nghiệm bài Đây thôn Vĩ Dạ (P2)

Trắc nghiệm bài Chiều tối (Mộ)

Trắc nghiệm bài Từ ấy

Trắc nghiệm bài: Tiểu sử tóm tắt

Trắc nghiệm bài: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Trắc nghiệm bài Tôi yêu em

Trắc nghiệm bài Người trong bao

Trắc nghiệm bài: Thao tác lập luận bình luận

Trắc nghiệm bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền

Trắc nghiệm bài Về luân lí xã hội ở nước ta

Trắc nghiệm bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Trắc nghiệm bài Một thời đại trong thi ca

Trắc nghiệm bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài: Một số thể loại văn học: Kịch, nghị luận

Trắc nghiệm bài: Tóm tắt văn bản nghị luận

Trắc nghiệm phần tiếng Việt

Trắc nghiệm phần các tác phẩm văn học nước ngoài

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 11