Trắc nghiệm ngữ văn 11 bài: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 11 bài: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nghĩa của từ nội dung tinh thần mà từ biểu hiện, nó được hình thành do sự kết hợp và tác động của nhiều nhân tố. Đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai

Câu 2: Từ nào đồng nghĩa với từ "chăm chỉ"?

 • A. Siêng năng
 • B. Lười nhác
 • C. Lười biếng
 • D. Lười

Câu 3: Từ nào trái nghĩa với từ "chiến tranh"?

 • A. Hòa bình
 • B. Xung đột
 • C. Đấu tranh
 • D. Chiến đấu

Câu 4: Trong câu "Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo" (Nguyễn Khuyến), từ "lá" được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

 • A. Nghĩa gốc
 • B. Nghĩa chuyển

Câu 5: Đâu không phải là phương thức chuyển nghĩa của từ "lá"?

 • A. Được sử dụng để chỉ các bộ phận trong cơ thể người
 • B. Chỉ các vật dụng bằng giấy, dùng để giao dịch
 • C. Chỉ các vật dụng bằng vải, có kích thước rộng, bay trong gió
 • D. Chỉ một bộ phận trên cây

Câu 6: Xác định từ được dùng theo nghĩa chuyển trong câu thơ sau

Bạc tình nổi tiếng lầu xanh

Một tay chôn biết mấy cành phù dung.

 • A. Tình
 • B. Lầu
 • C. Tay
 • D. Cành

Câu 7: Từ nào đồng nghĩa với từ "cậy" trong câu thơ sau

Cậy em em còn chịu lời,

Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.

 • A. Nhờ
 • B. Van
 • C. Xin
 • D. Bảo

Câu 8: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống: Nhật kí trong tù .... một tấm lòng yêu nước

 • A. Phản ánh
 • B. Thể hiện
 • C. Biểu lộ
 • D. Canh cánh

Câu 9: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống: Anh ấy không .... gì đến chuyện này

 • A. Liên can
 • B. Liên hệ
 • C. Quan hệ
 • D. Liên lụy

Câu 10: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống: Việt Nam muốn làm ... với tất cả các nước trên thế giới

 • A. Bạn
 • B. Bạn bè
 • C. Bạn hữu
 • D. Bầu bạn

Câu 11: Câu nào sau đây dùng từ "chân" với nghĩa gốc?

 • A. Chân ông Hai bị đau nhức, đã mấy tuần rồi mà không có biểu hiện thuyên giảm
 • B. Chân sút cừ khôi nhất của bóng đá Việt Nam là cầu thủ Quang Hải
 • C. Vậy là anh cũng đã có một chân trong cái đội này.

Câu 12: Câu nào sau đây dùng từ "ngọt" với nghĩa chuyển?

 • A. Vị ngọt mát của quả dưa làm tan đi cơn khát của chú bé vừa đi học về.
 • B. Ngọt như mía đường ăn mãi không chán
 • C. Nói ngọt lọt đến xương
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng


 • 20 lượt xem