Trắc nghiệm ngữ văn 11: bài Chạy giặc

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 11 bài Chạy giặc. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Bài thơ Chạy Tây là của tác giả nào?

 • A. Nguyễn Khuyến
 • B. Nguyễn Du
 • C. Nguyễ Bỉnh Khiêm
 • D. Nguyễn Đình Chiểu

Câu 2: Tiếng " Tây" ở đây được hiểu là chỉ thế lực ngoại xâm nào ở nước ta thời điểm bấy giờ?

 • A. Giặc Pháp
 • B. Giặc Mĩ
 • C. Cả hai đều đúng
 • D. Cả hai đều sai

Câu 3: Cụm từ “lơ xơ chạy” trong câu “Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy” được hiểu l à:

 • A.Chạy tất tả ngược xuôi.
 • B. Chạy một cách thất thần, không định hướng.
 • C. Xoay sở một cách vất vả để lo liệu việc gì.
 • D. Chạy vạy vất vả chỗ này chỗ khác.

Câu 4: Bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào?

 • A. Lục bát
 • B. Thất ngôn tứ tuyệt
 • C. Cổ phong
 • D. Thất ngôn bát cú

Câu 5: Tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì qua hai câu thơ

Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy
Mất ổ bầy chim dáo dác bay

 • A. Đảo ngữ
 • B. Lặp
 • C. Đảo ngữ, từ láy
 • D. Từ láy, nhân hóa

Câu 6: Qua hai câu thơ trên, tác giả đã diễn tả điều gì?

 • A. Tình cảnh nhân dân chạy giặc
 • B. Nỗi khổ của người dân trong cảnh nước mất nhà tan
 • C. Tố cáo tội ác của giặc xâm lược
 • D. Thái độ căm phẫn của tác giả trước cảnh đất nước, nhân dân tan tác

Câu 7: Cho hai câu thơ

Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng?
Nỡ để dân đen mắc nạn này

Tác giả đã thể hiện thái độ gì qua hai câu thơ kết?

 • A. Thái độ đau buồn, xót thương cho thân phận người dân
 • B. Thái độ lo lắng cho đất nước khi giặc chiếm đóng.
 • C. Thái độ hoài nghi, băn khoăn trước tình cảnh của đất nước
 • D. Thái độ phê phán triều đình hèn nhát, vô trách nhiệm đã bỏ đất, bỏ dân
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Chạy giặc


 • 40 lượt xem