Trắc nghiệm sinh học 9 chương 2: Hệ sinh thái (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm sinh học 9 chương 2: Hệ sinh thái (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tập hợp nào sau đây là quần thể sinh vật tự nhiên?

 • A. Bầy khỉ mặt đỏ sống trong rừng.
 • B. Đàn cá sống ở sông
 • C. Đàn chim sống trong rừng.
 • D. Đàn chó nuôi trong nhà.

Câu 2: Một quần thể chim sẻ có số lượng cá thể ở các nhóm tuổi như sau:

- Nhóm tuổi trước sinh sản: 53 con/ha
- Nhóm tuổi sinh sản: 29 con/ha
- Nhóm tuổi sau sinh sản: 17 con/ha

Biểu đồ tháp tuổi của quần thể này đang ở dạng nào?

 • A. Vừa ở dạng ổn định vừa ở dạng phát triển.
 • B. Dạng phát triển.
 • C. Dạng giảm sút.
 • D. Dạng ổn định.

Câu 3: Những đặc điểm đều có ở quần thể người và các quần thể sinh vật khác là:

 • A. Giới tính, sinh sản, hôn nhân, văn hóa
 • B. Giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh và tử
 • C. Văn hóa, giáo dục, mật độ, sinh và tử
 • D. Hôn nhân, giới tính, mật độ

Câu 4: Hiện tượng tăng dân số cơ học là do:

 • A. Tỉ lệ sinh cao hơn nhiều so với tỉ lệ tử vong
 • B. Tỉ lệ sinh và tỉ lệt tử vong bằng nhau
 • C. Số người nhập cư nhiều hơn lượng người xuất cư
 • D. Lượng người xuất cư nhiều hơn lượng người nhập cư

Câu 5: Hậu quả gây nên cho môi trường tự nhiên do con người săn bắt động vật quá mức là

 • A. Động vật mất nơi cư trú
 • B. Môi trường bị ô nhiễm
 • C. Nhiều loài có nguy cơ bị tiệt chủng, mất cân bằng sinh thái
 • D. Nhiều loài trở về trạng thái cân bằng

Câu 6: Tập hợp nào sau đây là quần thể sinh vật tự nhiên?

 • A. Bầy khỉ mặt đỏ sống trong rừng.
 • B. Đàn cá sống ở sông
 • C. Đàn chim sống trong rừng.
 • D. Đàn chó nuôi trong nhà.

Câu 7: Điểm giống nhau giữa quần xã sinh vật và quần thể sinh vật là:

 • A. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật
 • B. Tập hợp nhiều cá thể sinh vật
 • C. Gồm các sinh vật trong cùng một loài
 • D. Gồm các sinh vật khác loài

Câu 8: Quần xã sinh vật có những dấu hiệu điển hình nào?

 • A. Số lượng các loài trong quần xã.
 • B. Thành phần loài trong quần xã
 • C. Số lượng các cá thể của từng loài trong quần xã
 • D. Số lượng và thành phần loài trong quần xã

Câu 9: Tại sao có thể coi một giọt nước lấy từ ao hồ là 1 hệ sinh thái?

 • A. Vì nó có hầu hết các yếu tố của một hệ sinh thái.
 • B. Vì thành phần chính là nước.
 • C. Vì nó chứa nhiều động vật thủy sinh.
 • D. Vì nó chứa nhiều động vật, thực vật và vi sinh vật.

Câu 10: Trong chuỗi thức ăn sau:

Cây cỏ Bọ rùa -> Éch -> Rắn -> Vi sinh vật

Thì rắn là:

 • A. Sinh vật sản xuất
 • B. Sinh vật tiêu thụ cấp 1
 • C. Sinh vật tiêu thụ cấp 2
 • D. Sinh vật tiêu thụ cấp 3

Câu 11: Hiện tượng khống chế sinh học trong quân xã dẫn đến hệ quả nào sau đây?

 • A. Đảm bảo cân bằng sinh thái
 • B. Làm cho quân xã không phát triển được
 • C. Làm mắt cân bằng sinh thái
 • D. Đảm bảo khả năng tôn tại của quân xã

Câu 12: Khi nói về hệ sinh thái, nhận định nào sau đây sai?

 • A. Hệ sinh thái là 1 hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định
 • B. Một giọt nước ao cũng được coi là 1 hệ sinh thái
 • C. Ở hệ sinh thái nhân tạo, con người không phải thường xuyên bổ sung thêm cho hệ sinh thái nguồn vật chất và năng lượng để nâng cao năng suất của hệ
 • D. Một hệ sinh thái gồm hai thành phần cấu trúc là thành phần vô sinh và quần xả sinh vật.

Câu 13: Tác động xấu của con người đối với môi trường tự nhiên

 • A. Chặt phá rừng bừa bãi, khai thác tài nguyên thiên nhiên
 • B. Khai thác tài nguyên thiên nhiên, săn bắt động vật hoang dã
 • C. Săn bắt động vật hoang dã, chặt phá rừng bừa bãi
 • D. Chặt phá rừng bừa bãi, săn bắt động vật hoang dã, khai thác tài nguyên thiên nhiên

Câu 14: Đặc trưng nào quy định tốc độ phát triển của quần thể ?

 • A. Tỉ lệ giởi tính.
 • B. Sự sinh sản và sự tử vong,
 • C. Thành phần nhóm tuổi.
 • D. Mật độ

Câu 15: Thành phần không sống của hệ sinh thái bao gồm những yếu tố nào sau đây ?

 • A. Các chất vô cơ : nưởc, khí cacbônic, khí ôxi
 • B. Các chất mùn bã
 • C. Các nhân tô khí hậu như : nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng.
 • D. Cả A, B và C
Xem đáp án
 • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021