Trắc nghiệm sinh học 9 bài 53: Tác động của con người đối với môi trường

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 9 bài 53: Tác động của con người đối với môi trường. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Xã hội loài người đã trải qua các giai đoạn phát triển, lần lượt theo thứ tự là:

 • A. Thời kì nguyên thủy, xã hội nông nghiệp, xã hội công nghiệp
 • B. Xã hội nông nghiệp, thời kì nguyên thủy, xã hội công nghiệp
 • C. Thời kì nguyên thủy, xã hội công nghiệp, xã hội nông nghiệp
 • D. Xã hội công nghiệp, xã hội nông nghiệp, thời kì nguyên thủy

Câu 2: Tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là

 • A. Phá huỷ thảm thực vật, gây ra nhiều hậu quả xấu.
 • B. Cải tạo tự nhiên làm mất cân bằng sinh thái.
 • C. Gây ô nhiễm môi trường.
 • D. Làm giảm lượng nước gây khô hạn.

Câu 3: Nguyên nhân gây cháy nhiều khu rừng thời nguyên thuỷ là do

 • A. Con người dùng lửa để lấy ánh sáng
 • B. Con người dùng lửa để nấu nướng thức ăn .
 • C. Con người dùng lửa sưởi ấm .
 • D. Con người đốt lửa dồn thú dữ vào các hố sâu để bắt .

Câu 4: Nguồn tài nguyên khoáng sản được con người tận dụng khai thác nhiều nhất ở giai đoạn nào?

 • A. Thời kì nguyên thủy
 • B. Xã hội nông nghiệp
 • C. Xã hội công nghiệp
 • D. Cả A và B đều đúng

Câu 5: Săn bắt động vật hoang dã quá mức dẫn đến hậu quả

 • A. Mất cân bằng sinh thái.
 • B. Mất nhiều loài sinh vật.
 • C. Mất nơi ở của sinh vật.
 • D. Mất cân bằng sinh thái và mất nhiều loài sinh vật

Câu 6: Hoạt động nông nghiệp đem lại lợi ích gì trong xã hội nông nghiệp?

 • A. Hình thành các hệ sinh thái trồng trọt
 • B. Tích luỹ thêm nhiều giống vật nuôi
 • C. Tích luỹ thêm nhiều giống cây trồng, vật nuôi
 • D. Tích luỹ thêm nhiều giống cây trồng, vật nuôi và hình thành các hệ sinh thái trồng trọt

Câu 7: Ở xã hội nông nghiệp hoạt động cày xới đất canh tác làm thay đổi đất và nước tầng mặt nên

 • A. Đất bị khô cằn
 • B. Đất khô cằn và suy giảm độ màu mỡ.
 • C. Xói mòn đất
 • D. Đất giảm độ màu mỡ

Câu 8: Nền nông nghiệp hình thành, con người phải sống định cư, dẫn đến nhiều vùng rừng bị chuyển đổi thành

 • A. Khu dân cư và khu sản xuất nông nghiệp .
 • B. Khu sản xuất nông nghiệp
 • C. Khu chăn thả vật nuôi.
 • D. Khu dân cư

Câu 9: Tác động xấu của con người đối với môi trường tự nhiên

 • A. Chặt phá rừng bừa bãi, khai thác tài nguyên thiên nhiên
 • B. Khai thác tài nguyên thiên nhiên, săn bắt động vật hoang dã
 • C. Săn bắt động vật hoang dã, chặt phá rừng bừa bãi
 • D. Chặt phá rừng bừa bãi, săn bắt động vật hoang dã, khai thác tài nguyên thiên nhiên

Câu 10: Suy giảm độ đa dạng của sinh học là nguyên nhân gây nên

 • A. Mất cân bằng sinh thái
 • B. Làm suy giảm hệ sinh thái rừng
 • C. Làm suy giảm tài nguyên sinh vật
 • D. Làm ức chế hoạt động của các vi sinh vật

Câu 11: Ở xã hội công nghiệp xuất hiện nhiều vùng trồng trọt lớn là do

 • A. Nền nông nghiệp cơ giới hoá.
 • B. Công nghiệp khai khoáng phát triển
 • C. Chế tạo ra máy hơi nước
 • D. Nền hoá chất phát triển

Câu 12: Hậu quả gây nên cho môi trường tự nhiên do con người săn bắt động vật quá mức là

 • A. Động vật mất nơi cư trú
 • B. Môi trường bị ô nhiễm
 • C. Nhiều loài có nguy cơ bị tiệt chủng, mất cân bằng sinh thái
 • D. Nhiều loài trở về trạng thái cân bằng

Câu 13: Chọn câu có nội dung đúng trong các câu sau đây?

 • A. Trong xã hội công nghiệp, con người mở rộng diện tích rừng hơn so với thời kì nguyên thủy
 • B. Con người không gây ô nhiễm môi trường
 • C. Việc đốt phá rừng bừa bãi của con người gây nhiều hậu quả xấu
 • D. Con người chế tạo được máy hơi nước ở giai đoạn nông nghiệp

Câu 14: Nguyên nhân chủ yếu làm mất cân bằng sinh thái là do:

 • A. Hoạt động của con người
 • B. Hoạt động của sinh vật
 • C. Hoạt động của núi lửa
 • D. Cả A và B

Câu 15: Để góp phần bảo vệ tốt môi trường, một trong những điều cần thiết phải làm là:

 • A. Tăng cường chặt, đốn cây phá rừng và săn bắt thú rừng
 • B. Tận dụng khai thác tối đa tài nguyên khoáng sản
 • C. Hạn chế sự gia tăng dân số quá nhanh
 • D. Sử dụng càng nhiều thuốc trừ sâu trên đồng ruộng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 53 sinh 9: Tác động của con người đối với môi trường


 • 76 lượt xem