Trắc nghiệm sinh học 9 bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 9 bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Quan hệ sinh vật cùng loài là:

 • A. Quan hệ giữa các cá thể cùng loài với nhau

 • B. Quan hệ giữa các cá thể sống gần nhau

 • C. Quan hệ giữa các cá thể cùng loài với sống gần nhau
 • D. Quan hệ giữa các cá thể cùng loài sống ở các khu vực xa nhau

Câu 2: Giữa các cá thể cùng loài, sống trong cùng một khu vực có các biểu hiện quan hệ là:

 • A. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ đối địch

 • B. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh
 • C. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch

 • D. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chế

Câu 3: Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với sống riêng rẽ?

 • A. Làm tăng thêm sức thổi của gió

 • B. Làm tăng thêm tốc độ gió thổi dừng lại, cây không bị đổ

 • C. Làm cho tốc độ thổi gió dừng lại, cây không bị đổ

 • D. Làm giảm bớt sức thổi của gió, cây ít bị đổ

Câu 4: Yếu tố nào xảy ra sau đây dẫn đến các cá thể cùng loài phải tách nhóm?

 • A. Nguồn thức ăn trong môitrường dồi dào

 • B. Chỗ ở đầy đủ, thậm chí thừa thãi cho các cá thể

 • C. Số lượng cá thể trong bầy tăng lên quá cao
 • D. Vào mùa sinh sản và các cá thể khác giới tìm về với nhau

Câu 5: Hiện tượng các cá thể tách ra khỏi nhóm dẫn đến kết quả là:

 • A. Làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể

 • B. Làm cho nguồn thức ăn cạn kiệt nhanh chóng

 • C. Hạn chế sự cạnh tranh giữa các các thể
 • D. Tạo điều kiện cho các cá thể hỗ trợ nhau tìm mồi có hiệu quả hơn

Câu 6: Hai hình thức quan hệ chủ yếu giữa các sinh vật khác loài là:

 • A. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch
 • B. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chế

 • C. Quan hệ đối địch và quan hệ ức chế

 • D. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ quần tụ

Câu 7: Hiện tượng các cá thể tách ra khỏi nhóm dẫn đến kết quả là:

 • A. Làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể

 • B. Làm cho nguồn thức ăn cạn kiệt nhanh chóng

 • C. Hạn chế sự cạnh tranh giữa các cá thể
 • D. Tạo điều kiện cho các cá thể hỗ trợ nhau tìm mồi có hiệu quả hơn

Câu 8: Quan hệ cộng sinh là:

 • A. Hai loài sống với nhau, loài này tiêu diệt loài kia

 • B. Hai loài sống với nhau và cùng có lợi
 • C. Hai loài sống với nhau và gây hại cho nhau

 • D. Hai loài sống với nhau và không gây ảnh hưởng cho nhau

Câu 9: Thí dụ dưới đây biểu hiện quan hệ đối địch là:

 • A. Tảo và nấm sống với nhau tạo thành địa y

 • B. Vi khuẩn sống trong nốt sần của rễ cây họ đậu

 • C. Cáo đuổi bắt gà
 • D. Sự tranh ăn cỏ của các con bò trên đồng cỏ.

Câu 10: Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi, còn bên kia không có lợi và cũng không có hại là mối quan hệ?

 • A. Ký sinh

 • B. Cạnh tranh

 • C. Cộng sinh

 • D. Hội sinh

Câu 11: Địa y bám trên cây, giữa địa y và cây có mối quan hệ gì?

 • A. Hội sinh
 • B. Cộng sinh

 • C. Kí sinh

 • D. Nửa kí sinh

Câu 12: Rận và bét sống bám trên da trâu, bò. Giữa chúng và trâu, bò có mối quan hệ gì?

 • A. Hội sinh

 • B. Kí sinh
 • C. Sinh vật ăn sinh vật khác

 • D. Cạnh tranh

Cau 13: Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì?

 • A. Cạnh tranh
 • B. Sinh vật ăn sinh vật khác

 • C. Hỗ trợ

 • D. Cộng sinh

Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 44 sinh 9: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật


 • 116 lượt xem