Giải bài 44 sinh 9: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

  • 1 Đánh giá

Mỗi sinh vật sống trong môi trường đều trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng tơi các sinh vật khác ở xung quanh. Vì vậy, chúng hình thành nên các mối quan hệ với nhau. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 44.

A. Lý thuyết

I. Quan hệ cùng loài

  • Các sinh vật cùng loài sốn gần nhau, liên hệ với nhau, hình thành nên nhóm cá thể.
  • Trong các nhóm cá thể, sinh vật hỗ trợ nhau chống lại các tác động bên ngoài: kẻ thù, con mồi, bão, ...
  • Khi điều kiện bất lợi, các sinh vật cạnh tranh nhau về nơi ở, thức ăn, bạn tình, ...

=> Dẫn tới một số cá thể tách ra khỏi nhóm

II. Quan hệ khác loài

Kết quả hình ảnh cho quan hệ khác loài

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 134 - sgk Sinh học 9

Các sinh vật cùng loài hỗ trợ và cạnh tranh lẫn nhau trong những điều kiện nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 134 - sgk Sinh học 9

Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì? Trong điểu kiện nào hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 134 - sgk Sinh học 9

Hãy tìm thêm các ví dụ minh họa quan hệ hỗ trợ đối địch của các sinh vật khác loài. Trong các ví dụ đó, những sinh vật nào là sinh vật được lợi hoặc bị hại?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 134 - sgk Sinh học 9

Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gi để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảrn năng suất vật nuôi, cây trồng?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật


  • 21 lượt xem