Giải bài 42 sinh 9 : Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

 • 1 Đánh giá

Nhiều loài sinh vật sống chủ yếu nơi quang đãng có nhiều ánh sáng, nhưng ngược lại có loài chỉ sống trong bóng râm. Khi chuyển sang môi trường có cường độ chiếu sáng đối ngược thì các sinh vật có thể giảm sức sống hoặc gây chết. Vậy nhân tố sinh thái ánh sáng có ảnh hưởng như thế nào đến sinh vật? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật

 • Ánh sáng có ảnh hưởng tới hình thái và hoạt động sinh lí của cây
 • Các cây thích nghi với các điều kiện chiếu sáng khác nhau.
 • Dựa theo khả năng thích nghi với điều kiện chiếu sáng, thực vật được chia thành 2 nhóm:
  • Nhóm cây ưa sáng: gồm những cây sống nơi quang đãng
  • Nhóm cây ưa bóng: gồm những cây sống nơi ánh sáng yếu

II. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống động vật

 • Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống động vật:
  • Tạo điều kiện cho động vật nhận biết các vật và định hướng di chuyển trong không gian
  • Ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng, sinh sản của động vật
 • Dựa theo khả năng thích nghi với điều kiện chiếu sáng, động vật được chia thành 2 nhóm:
  • Nhóm động vật ưa sáng: gồm những động vật hoạt động ban ngày
  • Nhóm động vật ưa tối: gồm những động vật hoạt động vào ban đêm

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 124 - sgk Sinh học 9

Sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 125 - sgk Sinh học 9

Dựa vào các câu hỏi và gợi ý dưới đây, hãy giải thích vì sao các cành phía dưới của cây sống trong rừng lại sớm bị rụng:

 • Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cành cây phía trên và cành cây phía dưới khác nhau như thê nào?
 • Khi lá cây bị thiếu ánh sáng thì khả năng quang hợp của lá cây bị ảnh hưởng như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 125 - sgk Sinh học 9

Ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật


 • 31 lượt xem