Giải bài 3 Sinh 9 Sinh học 9 bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp)

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung Giải bài 3 Sinh 9 - Lai một cặp tính trạng với đầy đủ các câu hỏi, bài tập được đăng tải trong bài viết dưới đây nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học môn Sinh lớp 9.

Câu hỏi trang 11 SGK Sinh học 9

- Hãy xác định kết quả của những phép lai sau:

P: Hoa đỏ (AA ) x hoa trắng (aa)
P: Hoa đỏ (Aa) x hoa trắng (aa)

- Làm thế nào để xác định được kiểu gen mang tính trạng trội?

- Điền từ thích hợp vào những chỗ trống của câu sau?

Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng ……… cần xác định …… với cá thể mang tính trạng …………. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen …………, còn nếu kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen ……………….

Lời giải chi tiết

- Xác định kết quả các phép lai

Phép lai 1:

P: AA (hoa đỏ ) x aa(hoa trắng)
G: A ......................a
F1: 100% Aa ( hoa đỏ)

Phép lai 2:

P: Aa(hoa đỏ) x aa (hoa trắng)
G: A,a................a
F1: 50% Aa(đỏ) ; 50% aa(trắng)

- Để xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội (chưa xác định kiểu gen A_), ta phải thực hiện phép lai phân tích, nghĩa là lai nó với cá thể mang tính trạng lặn (aa). Nếu kết quả phép lai là:

  • 100% cá thể mang tính trạng trội, thì đối tượng có kiểu gen đồng hợp trội (AA).
  • Phân tính theo tỉ lệ: 1 trội: 1 lặn thì đối tượng có kiểu gen dị hợp (Aa).

- Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với những cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp, còn nếu kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp.

Câu hỏi trang 12 SGK Sinh học 9

Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai nào?

Lời giải chi tiết

Để xác định giống có thuần chủng hay không ta thực hiện phép lai phân tích: Lai phân tích là phép lai giữa cá thể có kiểu hình trội (AA hoặc Aa) với một cá thể có kiểu hình lặn (aa)

- Nếu kết quả phép lai xuất hiện tỉ lệ 100% thì cá thể có kiểu hình trội đem lai là đồng hợp tử (AA)=> giống thuần chủng

- Nếu kết quả phép lai xuất hiện tỉ lệ 1:1 thì cá thể đem lai là dị hợp hợp tử (Aa)=> giống không thuần chủng.

Câu 1 trang 13 SGK Sinh học 9

Muốn xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội cần phải làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 13 SGK Sinh học 9

Tương quan trội - lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 13 SGK Sinh học 9

Điền nội dung phù hợp vào những ô trống ở bảng 3:

Bảng 3. So sánh di truyền trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn

Đặc điểmTrội hoàn toànTrội không hoàn toàn
Kiểu hình F1 (Aa)
Tỉ lệ kiểu hình ở F2
Phép lai phân tích được dùng trong trường hợp

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 13 SGK Sinh học 9

Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được:

a. toàn quả vàng

b. toàn quả đỏ

c. tỉ lệ 1 quả đỏ: 1 quả vàng

d. tỉ lệ 3 quả đỏ: 1 quả vàng

Hãy lựa chọn ý trả lời đúng.

Lời giải chi tiết

Đáp án: b.

Giải thích: Cây cà chua quả đỏ thuần chủng có kiểu gen AA. Ta có sơ đồ lai

P: AA (quả đỏ) x aa (quả vàng)

G(P): A a

F1: Aa (100% quả đỏ)

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 3: Lai một cặp tính trạng tiếp theo

Giải bài 3 Sinh học 9 - Lai một cặp tính trạng (tiếp) được KhoaHoc trả lời chi tiết, chính xác sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức, giải đáp các câu hỏi cùng bài tập khó nhằm học tốt Sinh 9. Chuyên mục Soạn bài Sinh học 9 gồm tất cả các bài học tương ứng với chương trình học môn Sinh lớp 9 với những câu trả lời đầy đủ cho từng câu hỏi, bài tập trong mỗi bài học nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện và nâng cao kiến thức. 

  • 42 lượt xem