Giải bài 34 sinh 9: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

  • 1 Đánh giá

Thoái hóa là gì? Khi nào xảy ra thoái hóa? Làm thế nào để tránh thoái hóa? Bài 34 với nội dung "Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần" chúng ta cùng giải đáp các vấn đề trên. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài.

A. Lý thuyết

I. Hiện tượng thoái hóa

1. Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn ở cây giao phấn

  • Hiện tượng thoái hóa được biểu hiện: các thế hệ sau phát triển chậm, chiều cao cây giảm, năng suất giảm, nhiều cây chết, ... so với thế hệ trước.

2. Hiện tượng thoái hóa do giao phối gần ở động vật

  • Giao phối gần: là sự giao phối giũa con cái sinh ra từ 1 cặp bố mẹ hoặc giữa bố mẹ và con cái.
  • Biểu hiện thoái hóa: sinh trưởng và phát triển yếu, khả năng sinh sản giảm, quái thai, dị tật bẩm sinh, chết non

II. Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa

  • Khi các cơ thể mang kiểu gen dị hợp tự thụ phấn hoặc giao phối gần tạo thế hệ sau mang kiểu gen đồng hợp gây hại

III. Vai trò của phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết trong chọn giống

  • Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp này để củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần chủng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 101 - sgk Sinh học 9

Vì sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật qua nhiều thế hệ có thể gây ra hiện tượng thoái hóa? Cho ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 101 - sgk Sinh học 9

Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp này nhằm mục đích gì?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần


  • 53 lượt xem