Giải bài 5 Sinh 9 Sinh học 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp)

  • 1 Đánh giá

Giải Sinh học 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng bao gồm đầy đủ đáp án chi tiết cho các câu hỏi lý thuyết cùng bài tập có trong bài được KhoaHoc giải đáp chính xác nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học môn Sinh lớp 9 đạt kết quả cao.

Câu hỏi trang 17 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 5 và:

- Giải thích tại sao ở F2 lại có 16 hợp tử.
- Điền nội dung phù hợp vào bảng 5.

Bảng 5 : Phân tích kết quả lai hai cặp tính trạng

Vàng trơn

Vàng nhăn

Hạt xanh trơn

Hạt xanh nhăn

Tỉ lệ mỗi kiểu gen ở F2

Tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2

Lời giải chi tiết

Vì F1 có kiểu gen AaBb => khi lai F1 x F1 thì 1 bên cho 4 giao tử đực (AB, ab, Ab, aB) và 1 bên cho 4 giao tử cái (Ab, AB, ab, aB)

=> mỗi bên cho 4 giao tử => 4x4 = 16 tổ hợp

Bảng 5: Phân tích kết quả lai hai cặp tính trạng

Vàng trơn

Vàng nhăn

Xanh trơn

Xanh nhăn

Tỉ lệ mỗi kiểu gen ở F2

9A_B_

3A_bb

3aaB_

1 aabb

Tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2

9

3

3

1

Câu 1 trang 19 sgk Sinh học 9

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của mình như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 19 sgk Sinh học 9

Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 19 sgk Sinh học 9

Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hóa? Tại sao ở những loài sinh sản giao phối, biến dị tổ hợp lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 19 sgk Sinh học 9

Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau.

Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp để con sinh ra đều có mắt đen, tóc xoăn.

a. AaBb

b. AaBB

c. AABb

d. AABB

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án d

Vì:

Bố có tóc thẳng, mắt xanh => kiểu gen aabb

=> mẹ không được cho giao tử ab, aB, Ab vì nếu mẹ có giao tử các loại giao tử đó thì con sinh ra không thể 100% mắt đen tóc xoăn

=> mẹ có kiểu gen AABB

Sơ đồ lai:

Giải Sinh 9 bài 5

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng tiếp theo

Giải bài 5 Sinh học 9 - Lai hai cặp tính trạng được KhoaHoc trả lời chi tiết, chính xác sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức, giải đáp các câu hỏi cùng bài tập khó nhằm học tốt Sinh 9. Chuyên mục Soạn bài Sinh học 9 gồm tất cả các bài học tương ứng với chương trình học môn Sinh lớp 9 với những câu trả lời đầy đủ cho từng câu hỏi, bài tập trong mỗi bài học nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện và nâng cao kiến thức.

  • 26 lượt xem