Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hóa? Tại sao ở những loài sinh sản giao phối,

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hóa? Tại sao ở những loài sinh sản giao phối, biến dị tổ hợp lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính?

Bài làm:

Câu 3:

  • Biến dị tổ hợp là một trong những nguồn nguyên liệu quan trọng đối với chọn giống và tiến hóa.
  • Trong thực tế, mỗi cá thể của loài có rất nhiều gen.
    • Với các loài sinh sản vô tính, các cá thể thường giống nhau và giống thế hệ trước.
    • Với các loài giao phối, do sự phân li độc trong phát sinh giao tử và tổ hợp tự do trong thụ tinh của các cặp gen tạo ra vô số các biến dị tổ hợp.
  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021