Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen gồm những đặc điểm nào?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen gồm những đặc điểm nào?

Bài làm:

Câu 2:

 • Phương pháp phân tích các thế hệ lai:
  • Lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản.
  • Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng qua các thế hệ.
  • Dùng toán thống kê để phân tích số liệu thu được
  • Rút ra quy luật di truyền các tính trạng
 • 77 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021