Có thể nhận biết bệnh nhân Đao và bệnh nhân Tocno qua các đặc điểm hình thái nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 85 - sgk Sinh học 9

Có thể nhận biết bệnh nhân Đao và bệnh nhân Tocno qua các đặc điểm hình thái nào?

Bài làm:

Câu 1:

  • Đặc điểm bên ngoài của người mắc bệnh Đao: bé, lùn, cổ rụt, má phệ, miệng há, lưỡi hơi thè, mắt hơi sâu và 1 mí, khoảng cách giữa 2 mắt xa nhau, ngón tay ngắn
  • Đặc điểm bên ngoài của người mắc bệnh Tocno: nữ, cổ ngắn, tuyến vú không phát triển
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021