Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ờ những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ờ những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học nào?

Bài làm:

Câu 3:

  • Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ờ những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học:
    • Nhờ sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các NST ở kì sau I của giảm phân đã tạo ra các giao tử có sự khác nhau về nguồn gốc.
    • Sự kết hợp của các giao tử khác nhau trong thụ tinh tạo nên vô số các cơ thể mang biến dị tổ hợp.
    • Nguyên phân giúp cho cơ thể biến dị tổ hợp lớn lên.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021