Nêu khái niệm về kiểu hình và cho ví dụ minh họa.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Nêu khái niệm về kiểu hình và cho ví dụ minh họa.

Bài làm:

Câu 1:

  • Kiểu hình là tập hợp toàn bộ tính trạng trong một cơ thể.
  • Trong thực tế, với các bài toán hay ví, người ta chỉ xét đến một hoặc 1 vài tính trạng nhất định. Do đó, kiểu hình gồm các tính trạng được xét đến của cơ thể.
  • VD: Ở đậu Hà Lan khi xét đến một tính trạng thì kiểu hình là: hạt nhăn, hạt trơn, thân thấp, thân cao, hoa đỏ, hoa trắng,....
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021