Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gi trong các sự kiện sau đây ?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gi trong các sự kiện sau đây ?
a. Sự kết hợp theo nguyên tắc : một giao tử đực với một giao tử cái
b. Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội
c. Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái
d. Sự tạo thành hợp tử

Bài làm:

Câu 4:

=> Đáp án c: Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái

  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021