Nêu bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Nêu bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ:

gen --> mARN --> protein --> tính trạng

Bài làm:

Câu 3:

  • Gen mang thông tin quy định trình tự các nucleotit trên ARN
  • mARN mang thông tin quy định trình tự các axit amin trên protein
  • Protein hoàn thiện cấu trúc không gian để tham gia các chức năng => biểu hiện thành tính trạng
  • 109 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021