Tương quan trội lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Tương quan trội - lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất?

Bài làm:

Câu 2:

  • Tương quan trội lặn khá phổ biến trên cơ thể sinh vật.
  • Thông thường các tính trạng trội là các tính trạng tốt, các tính trạng lặn là các tính trạng xấu.
  • Trong sản xuất, người ta phải chọn vật nuôi, cây trồng thuần chủng để làm giống nhằm giảm bớt sự xuất hiện của các tính trạng xấu.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021