Giải bài 30 sinh 9: Di truyền học với con người

 • 1 Đánh giá

Những hiểu biết vê di truyền học giúp con người bảo vệ mình và bảo vệ tương lai di truyền của loài người thông qua những lĩnh vực chính như: di truyền y học tư vấn, di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình, di truyền với ô nhiễm môi trường. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Di truyền y học tư vấn

 • Di truyền y học tư vấn bao gồm việc chuẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên liên quan đến các bệnh và tật di truyền.

=> Người được tư vấn quyết định có nên kết hôn hoặc sinh con hay không

II. Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình

1. Di truyền học với hôn nhân

 • Di truyền học người:
  • Giải thích quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình "những người có quan hệ huyết thống trong vòng 4 đời không được kết hôn với nhau"

2. Di truyền học và kế hoạch hóa gia đình

 • Di truyền học người:
  • Cơ sở khoa học của hôn nhân 1 vợ 1 chồng
  • Cơ sở khoa học của lời khuyên "phụ nữ tuổi cao không nên sinh con"

III. Hậu quả di truyền do ô nhiễm môi trường

 • Các chất phóng xạ và các chất có trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra đã làm tăng độ ô nhiễm môi trường, tăng tỉ lệ người mắc bệnh, tật di truyền nên cần phải đấu tranh chống vũ khí hạt nhân, 2 vũ khí hóa học và chống ô nhiễm môi trường.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 88 - sgk Sinh học 9

Di truyền y học tư vấn có chức năng gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 88 - sgk Sinh học 9

Việc quy định: nam giới chỉ được lấy một vợ, nữ giới chỉ được lấy một chồng, những người có quan hệ huyết thống trong vòng bốn đời không được kết hôn với nhau dựa trên cơ sở khoa học nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 88 - sgk Sinh học 9

Tại sao phụ nữ không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35? Tại sao cần phải đấu tranh chống ô nhiễm môi trường?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 30: Di truyền học với con người


 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021