Hãy nêu những ưu điểm và triển vọng của nhân giống vô tính trong ống nghiệm

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 91 - sgk Sinh học 9

Hãy nêu những ưu điểm và triển vọng của nhân giống vô tính trong ống nghiệm.

Bài làm:

  • Ưu điểm:
    • Tạo số lượng cây lớn trong thời gian ngắn
    • Các cây con giống nhau và giống cây ban đầu
  • Triển vọng: Giúp bảo tồn nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021