Nguồn năng lượng như thế nào là nguồn năng lượng sạch?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 177 - sgk Sinh học 9

Nguồn năng lượng như thế nào là nguồn năng lượng sạch?

Bài làm:

  • Nguồn năng lượng sạch là nguồn năng lượng khi sử dụng không tạo ra các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường
  • Ví dụ: năng lượng nước, năng lượng gió, mặt trời, ...

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021