Tài nguyên không tái sinh và tài nguyên tái sinh khác nhau như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 177 - sgk Sinh học 9

Tài nguyên không tái sinh và tài nguyên tái sinh khác nhau như thế nào?

Bài làm:

  • Tài nguyên không tái sinh (than đá, dầu lửa, ...) là dạng tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ cạn kiệt
  • Tài nguyên tái sinh là dạng tài nguyên khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển phục hồi (tài nguyên sinh vật, đất, nước, ...)

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021