Giải bài 22 sinh 9: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

  • 1 Đánh giá

Trên thực tế, không phải lúc nào con, cháu cũng giống với bố mẹ, tổ tiên. Hiện tượng con sinh ra khác nhau và khác với bố mẹ về nhiều chi tiết gọi là biến dị. Một trong các nguyên nhân tạo nên biến dị là đột biến cấu trúc NST - nội dung bài 22. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Đột biến cấu trúc NST là gì?

Kết quả hình ảnh cho đột biến cấu trúc NST

  • Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc của NST.
  • Một số dạng đột biến cấu trúc NST: mất đoạn, thêm đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn

II. Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc NST

  • Nguyên nhân: do tác nhân vật lí và hóa học phá vỡ cấu trúc NST hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của chúng.

=> Phá vỡ sắp xếp hài hòa trên NST qua tiến hóa lâu dài

=> Đột biến cấu trúc NST thường gây hại cho sinh vật

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Đột biến cấu trúc NST là gì ? Nêu một số dạng đột biến và mô tả từng dạng đột biến đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Những nguyên nhân nào gây ra biến đổi cấu trúc NST?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Tại sao biến đổi cấu trúc NST lại gây hại cho con người, sinh vật?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021