Trình bày những ưu thế của công nghệ tế bào

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 117 - sgk Sinh học 9

Trình bày những ưu thế của công nghệ tế bào.

Bài làm:

Công nghệ tế bào

  • Tạo số lượng lớn giống cây trồng, vật nuôi trong thời gian ngắn mang kiểu gen giống với cây ban đầu
  • Triển vọng nhân nhanh nguồn gen động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
  • Chủ động cung cấp các cơ quan thay thế cho các bệnh nhân bị hỏng các cơ quan tương ứng.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021