Nêu biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 169 - sgk Sinh học 9

Nêu biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường

Bài làm:

 • Trồng cây xanh
 • Xây dựng mà máy xử lí nước thải đúng quy trình
 • Xây dựng nhà máy, xí nghiệp xa khu dân cư
 • Sử dụng các nguồn năng lượng mới như: gió, nước, mặt trời, ...
 • Xây dựng mà máy xử lí khí thải đúng quy trình
 • Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chất lượng và đúng quy trình
 • Dùng biện pháp thiên địch chống sâu bệnh thay cho thuốc bảo vệ thực vật
 • Xử dụng các vật liệu dễ phân giải
 • Phân loại rác
 • Xây dựng nhà máy xử lí rác thải

 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021