Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái rắn, cháu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 153 - sgk Sinh học 9

Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái rắn, cháu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ. Một số gợi ý về thức ăn như sau:

  • Cây cỏ là thức ăn của bọ rùa, chầu cháu.
  • Ếch nhái ăn bọ rùa, châu chấu.
  • Rán ăn ếch nhái, châu chấu.
  • Gà ăn cây cỏ và châu chấu.
  • Cáo ăn thịt gà.

... (Dựa vào kiến thức đã biết trong các lớp trước và trong thực tế, em hãy đưa ra thêm về quan hệ thức ăn có thể có của các loài còn lại và vẽ toàn bộ một lưới thức ăn).

Bài làm:

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021