Vì sao quần thể người lại có những đặc trưng cơ bản mà quần thể sinh vật khác không có?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 145 - sgk Sinh học 9

Vì sao quần thể người lại có những đặc trưng cơ bản mà quần thể sinh vật khác không có?

Bài làm:

  • Quần thể người có các đặc trưng riêng biệt: hôn nhân, pháp luật, kinh tế, giáo dục, văn hóa, ...
  • Nhờ có lao động và tư duy trừu tượng, con người có khả năng điều chỉnh các đặc điểm sinh thái trong quần thể, cải tạo thiên nhiên

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021