Giải bài 18 sinh 9: Protein

 • 1 Đánh giá

Protein là 1 trong 4 đại phân tử lớn cấu tạo nên cơ thể sống. Chúng chiếm khối lượng lớn và là thành phần không thể thiếu đối với mọi cơ thể, cấu thành nên các bào quan, tế bào. Bài 18 với nội dung chính: cấu trúc của protein, chức năng của protein. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Cấu trúc của protein

 • Cấu tạo:
  • Là hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố chính C, H, O và N
  • Là đại phân tử, có khối lượng và kích thước lớn
  • Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân với đơn phân là axit amin (có khoảng 20 loại a.a khác nhau)
  • Tính chất của protein:
   • Tính đa dạng
   • Tính đặc thù
 • Cấu trúc không gian:

Kết quả hình ảnh cho cấu trúc của protein

  • Cấu trúc bậc 1: trình tự sắp xếp các a.a trong chuỗi a.a
  • Cấu trúc bậc 2: chuỗi a.a xoắn lò xò đều đặn
  • Cấu trúc bậc 3: cấu trúc bậc 2 cuộn xếp tạo thành kiểu đặc trưng cho từng loại protein
  • Cấu trúc bậc 4: 1 số loại protein kết hợp với nhau

II. Chức năng của protein

1. Chức năng cấu trúc

 • Là thành phần cấu tạo nên chất nguyên ssinh, bào quan và màng sinh chất

=> Hình thành các đặc điểm giải phẫu, hình thành của các mô, các cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể

2. Chức năng xúc tác các quá trình trao đổi chất

 • Bản chất của enzim là protein => Xúc tác cho các phản ứng sinh hóa của cơ thể

3. Chức năng điều hòa các quá trình trao đổi chất

 • Hoocmon phần lớn là protein => có vai trò điều hòa các quá trình trao đổi chất trong tế bào và cơ thể.
 • Ngoài ra, protein còn có 1 số chức năng khác như:
  • Bảo vệ cơ thể (các kháng thể)
  • Vận động của tế bào và cơ thể
  • Thu nhân thông tin của tế bào và cơ thể (thụ thể)

=> Protein thực hiện chức năng, biểu hiện thành tính trạng của cơ thể

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính đa dạng và đặc thù của protein do những yếu tố nào xác định?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Vì sao nói protein có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tinh đặc thù của prôtêin?

a. Cấu trúc bậc 1

b. Cấu trúc bậc 2

c. Cấu trúc bậc 3

d. Cấu trúc bậc 4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

a. Cấu trúc bậc 1

b. Cấu trúc bậc 2 và bậc 3

c. Cấu trúc bậc 1 và bậc 2

d. Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 18: Protein


 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021