Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và NST đơn bội.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST lưỡng bội và NST đơn bội.

Bài làm:

Câu 1:

  • Bộ NST đặc trưng cho từng loài sinh vật:

Người 2n= 46; n=23

Tinh tinh 2n=48; n= 24

Gà 2n=78; n= 39

Đậu Hà Lan 2n=14; n=7

Ngô 2n=20; n=10

  • Phân biệt bộ NST lưỡng bội và bộ NST đơn bội:
    • Bộ NST lưỡng bội (2n NST) tồn tại trong các tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục sơ khai, các NST tồn tại thành từng cặp tương đồng.
    • Bộ NST đơn bội (n NST) chỉ tồn tại trong các tế bào giao tử, các NSt tồn tại đơn lẻ.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021